Externatkurser

Utbildningar som alla medlemmar kan söka:

Central Medlemsutbildning – Steg 3

Vi ska förändra världen. Tredje delen i medlemsutbildningen har till uppgift att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse, baserad på starka medlemmar.

Syfte
Utbildningen ska stärka deltagarnas kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering.

Mål
Efter genomförd utbildning ska deltagarna vara rustade med kunskaper, verktyg och inspiration för att kunna vara aktiva socialdemokrater på hemmaplan.

Sista ansökningsdag
Senast fyra veckor före kursstart ska din ansökan vara inne till partistyrelsens kansli via anmälningslänken.

Medlemsutbildning 3 – Sundsvall
Plats: Folkets Hus/Nordic Choise
Datum: 4-6 mars – internat
Sista anmälningsdag: 4 februari

Medlemsutbildning 3 – Hallsberg
Plats: Hotell Stinsen
Datum: 4-6 mars – internat
Sista anmälningsdag: 4 februari

Medlemsutbildning 3 – Alvesta
Plats: Hotell Rådmannen
Datum: 11-13 mars – internat
Sista anmälningsdag: 11 februari