Fyrbodal

Utbildningar som medlemmar i Fyrbodal kan söka:

Stora valkursen 2022

– vi närmar oss det viktigaste valet på mycket länge. Detta samtidigt som vi vet att den politiska kartan är omritad och sättet på vilket vi kommunicerar har förändrats.

Stora Valkursen 2022 riktar sig till dig som är aktiv inom arbetarrörelsen och vill engagera dig i valrörelsen. Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig inom ditt favoritområde och samtidigt få kunskap om hur du får ut ditt budskap. Halva kursen ägnas åt föreläsningar, diskussioner och uppgifter kring ditt valda sakpolitiska område och halva ägnas åt digital opinionsbildning, retorik och mediehantering. Kursen är på distans, men med tre helginternat på härliga Viskadalen Kurs & Konferens.

Sista ansökningsdatum: ANMÄL DIG NU!
Kursdatum: 17 januari – 24 juni 2022
Målgrupp: Medlem

Att skriva politiskt

– Utveckla ditt politiska skrivande 

Lär dig mer om logiken i olika medier, praktiska skrivtips och grunderna i det politiska skrivandet under ledning av journalisten och debattören Jesper Bengtsson på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen och Tiden Magasin.

Sista ansökningsdatum: ANMÄL DIG NU!
Kursdatum: 10 januari – 10 juni 2022
Målgrupp: Medlem

Central Medlemsutbildning – Steg 3

Vi ska förändra världen. Tredje delen i medlemsutbildningen har till uppgift att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse, baserad på starka medlemmar.

Syfte
Utbildningen ska stärka deltagarnas kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering.

Mål
Efter genomförd utbildning ska deltagarna vara rustade med kunskaper, verktyg och inspiration för att kunna vara aktiva socialdemokrater på hemmaplan.

Sista ansökningsdag
Senast fyra veckor före kursstart ska din ansökan vara inne till partistyrelsens kansli via anmälningslänken.

Medlemsutbildning 3 – Sundsvall
Plats: Folkets Hus/Nordic Choise
Datum: 4-6 mars – internat
Sista anmälningsdag: 4 februari

Medlemsutbildning 3 – Hallsberg
Plats: Hotell Stinsen
Datum: 4-6 mars – internat
Sista anmälningsdag: 4 februari

Medlemsutbildning 3 – Alvesta
Plats: Hotell Rådmannen
Datum: 11-13 mars – internat
Sista anmälningsdag: 11 februari

S-handledare, certifieringskurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med återkoppling till deltagare på S i VGR och Hallands gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum*: Ansökan sker löpande
Kursdatum**: 11 januari – 17 december 2021
*ansökan sker löpande under året
**kursstart sker löpande under året
Målgrupp: Förtroendevald

Medlemsutbildning steg 1 (Grupp 1)
Våren 2021

Socialdemokraternas medlemsutbildning erbjuds till alla medlemmar. Medlemsutbildningen innehåller steg 1 och ger grundläggande kunskaper och ökad förståelse för Socialdemokraternas historia, värderingar och organisation, samt folkrörelsens betydelse som samhällsförändrande kraft. Medlemmar ska få ökad insikt om Socialdemokraterna – Framtidspartiets vision och hur partiet kan utvecklas.

Utbildningens innehåll 

 • Opinionsbildning 
 • Vår ideologi – En socialdemokratisk maktanalys 
 • Vår historia – Från Folkhem till nutid 
 • Vår ideologi – En Socialdemokratisk strategi 
 • Vår organisation och det parlamentariska systemet 
 • Att skriva politiskt 

Studiecirkeln genomförs digitalt via zoom.

Kurstid
8 mars, 25 mars, 13 april, 3 maj, 19 maj och 7 juni
Medlemsutbildning pågar vardagskvällar från kl. 18.30-21.00

Sista ansökningsdatum: 22 februari 2021
Kursdatum: 8 mars- 7 juni 2021
Målgrupp: Medlemmar

Framtida ledare för Socialdemokraterna i Fyrbodal

Är du Socialdemokraternas nästa ledare?

Partiet behöver ständigt fyllas på med fler medlemmar och förtroendevalda, det är extra viktigt för ett folkrörelseparti då vi befinner oss i folks vardag och det är där våra medlemmar och förtroendevalda finns. Inför framtiden måste vi värva nya förtroendevalda i alla åldrar som kan bidra med sin livskunskap och engagemang.

Målgrupp:
Framtida ledare inriktar sig till de som inte har några tyngre uppdrag idag men som har ett förtroende i sin arbetarekommun, S-förening eller facklig organisation. Det ska vara deltagare som respektive ansökande organisation tror sig vara lämpliga för politiska uppdrag från nästa mandatperiod och framåt. Att ha goda grundläggande kunskaper om arbetarrörelsens historia och ha genomgått partiets medlemsutbildning Del 1 och 2 eller motsvarande utbildning ses som ett kriterie. Det är ett begränsat antal deltagare som får möjlighet att delta i utbildningen Framtidens ledare.

Innehåll:

 • Politikutveckling
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Kommunikation och retorik
 • Mötesteknik
 • Svenska modellen
 • Kommun och regionpolitik
 • Vad förväntas av mig som förtroendevald

Rekrytering:
Ansökan kan ske genom att arbetarekommuner och närstående organisationer anmäler den de anser lämpliga men alla medlemmar kan ansöka men behöver då ha sin organisations stöd. Ansökan ska inkomma senast 31 mars 2021, besked om antagning ges senast den 15 april

Sista ansökningsdatum: 31 mars 2021
Kursdatum: start efter sommaren 2021 – september 2022.

Medlemsutbildning steg 1 (Grupp 2)
Hösten 2021

Socialdemokraternas medlemsutbildning erbjuds till alla medlemmar. Medlemsutbildningen innehåller steg 1 och ger grundläggande kunskaper och ökad förståelse för Socialdemokraternas historia, värderingar och organisation, samt folkrörelsens betydelse som samhällsförändrande kraft. Medlemmar ska få ökad insikt om Socialdemokraterna – Framtidspartiets vision och hur partiet kan utvecklas.

Utbildningens innehåll 

 • Opinionsbildning 
 • Vår ideologi – En socialdemokratisk maktanalys 
 • Vår historia – Från Folkhem till nutid 
 • Vår ideologi – En Socialdemokratisk strategi 
 • Vår organisation och det parlamentariska systemet 
 • Att skriva politiskt 

Studiecirkeln genomförs digitalt via zoom.

Kurstid
22 augusti, 12 september, 26 september, 17 oktober, 14 november och 5 december
Medlemsutbildning pågar söndagar från kl. 14.00-16.30

Sista ansökningsdatum: 6 augusti 2021
Kursdatum: 22 augusti – 5 december 2021
Målgrupp: Medlemmar

Medlemsutbildning steg 1 (Grupp 3)
Hösten 2021

Socialdemokraternas medlemsutbildning erbjuds till alla medlemmar. Medlemsutbildningen innehåller steg 1 och ger grundläggande kunskaper och ökad förståelse för Socialdemokraternas historia, värderingar och organisation, samt folkrörelsens betydelse som samhällsförändrande kraft. Medlemmar ska få ökad insikt om Socialdemokraterna – Framtidspartiets vision och hur partiet kan utvecklas.

Utbildningens innehåll 

Studiecirkeln genomförs troligtvis digitalt via zoom.

Kurstid
31 augusti, 22 september, 6 oktober, 28 oktober, 16 november och 7 december
Medlemsutbildning pågar vardagskvällar från kl. 18.30-21.00

 • Opinionsbildning 
 • Vår ideologi – En socialdemokratisk maktanalys 
 • Vår historia – Från Folkhem till nutid 
 • Vår ideologi – En Socialdemokratisk strategi 
 • Vår organisation och det parlamentariska systemet 
 • Att skriva politiskt 

Sista ansökningsdatum: 17 augusti 2021
Kursdatum: 31 augusti – 7 december 2021
Målgrupp: Medlemmar

Inspirationsdag kring
Internationell solidaritet

Partidistrikten i VGR bjuder in Internationella ledare och intresserade medlemmar till en internationell inspirationsdag.
Du kommer att få möjlighet att nätverka, få tips och idéer kring internationellt samarbete samt diskutera internationell politik.

Vi kommer bland annat att titta på förslaget till nytt internationellt program som ska hanteras på partikongressen i november. Förhoppningsvis får du även med dig tankar om hur du kan jobba vidare med internationella frågor på hemmaplan och kanske till och med starta ett internationellt projekt.

Målgrupp: Internationella ledare i arbetarkommunerna, men även medlemmar som är intresserad av internationella frågor.
Datum och tid: Lördag den 25 september kl. 10-16
Plats: Zoom
Kostnad: Ingen kostnad
Handledare: Anton César, internationell ledare PD

Sista ansökningsdatum: 20 september 2021
Kursdatum: 25 september 2021
Tid: kl. 10-16