Fyrbodal

Utbildningar som medlemmar i Fyrbodal kan söka:

Att leda i opposition

– Här börjar resan till maktskifte!

Tvådagars utbildning och uppstart av nätverk för ledande socialdemokratiska lokalpolitiker i opposition.

Här börjar resan till maktskifte!

Sista ansökningsdatum: 18 juni 2023
Kurstid: 29-30 september 2023
Målgrupp: Oppositionsråd, AK-ordförande och motsvarande

Klimatpolitik i teori & praktik

– Klimatet är vår tids viktigaste fråga. Men den är komplex. Vad innebär den gröna industriella revolutionen och hur ser vi till att alla kan vara med och bidra utifrån egna förutsättningar?

Den här kursen kommer att behandla klimatfrågan utifrån en mängd olika aspekter. Den kommer att varva ren kunskap med utmanande diskussioner med bäring på en framtida klimatpolitik inom arbetarrörelsen.
En kurs i samarbete mellan Tankesmedjan Tiden, AiP samt Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 12 juni 2023
Kurstid: 14 augusti – 15 december 2023
Målgrupp: Medlem

Reformism på riktigt

– Hur ska arbetarrörelsen göra för att förändra samhället på riktigt? Hur kan vi förstå vår tid och vårt samhälle? Vad kan vi lära av den materialistiska historieuppfattningen?

Ett idépolitiskt helgseminarieum i samarbete mellan Tankesmedjan Tiden, AiP samt Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 29 augusti 2023
Kurstid: 29 september – 1 oktober 2023
Målgrupp: Medlem

Fördjupad studieledarutbildning

– Folkbildningens ideal ska släppa loss den kraft som finns hos våra medlemmar.

Utvecklas och stärk dig i rollen som studieledare tillsammans med partikamrater från hela Sverige på denna fördjupade distansutbildning i studieorganisering arrangerad i samarbete med Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland, ABF Västra Götaland och Halland samt Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 11 juni 2023
Kurstid: 14 augusti – 15 december 2023
Målgrupp: Förtroendevald

Funktionsutbildning

För att vara starka i en ny tid krävs att vi går tillbaka till grunden för vår verksamhet och vitaliserar den. Det är i vår partiorganisation vi stärker socialdemokratin, utvecklar politik och bygger för framtida segrar!

Den här funktionsutbildningen syftar till att stärka ledare i tio grundläggande funktioner, allt från ordförande till valberedare och ledamot i arberarekommun eller S-förening (i mån av plats).

Utbildningen riktar sig till dig som är ny i ditt uppdrag likväl som dig som vill friska upp dina kunskaper och få tips och idéer.

Sista ansökningsdatum: 11 juni 2023
Datum: 9-10 september 2023
Målgrupp: Förtroendevald

Att vara lokalpolitiker K (2023-2024)

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som förtroendevald ledamot eller ersättare tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 11 juni 2023
Kursdatum: 14 augusti 2023 – 7 juni 2024
Målgrupp: Förtroendevald

Praktisk kommunikation

för arbetarrörelsen

– Från det vi vaknar på morgonen tills vi går och lägger oss kommunicerar vi. För det mesta går det ganska bra, vi löser uppgifter och väljer att förstå vad den vi kommunicerar med menar.

Som politisk kommunikatör måste man vara på tå hela tiden, allt man säger och skriver kan nagelfaras, skärskådas och fultolkas. Det gäller att identifiera vem man vill vända sig till, hur man skall uttrycka sig och var man når sina målgrupper.

Sista ansökningsdatum: 12 juni 2023
Kursdatum: 14 augusti – 15 december 2023
Målgrupp: Medlem

Förtryck i hederns namn

– Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket.

Lär dig mer om hedersförtryckets olika ansikten. Denna distanskurs ger dig en introduktion till en fördjupad teoretisk förståelse av hedersförtryck och hur detta kan förebyggas. På kursen medverkar lärare och gästföreläsare med stor kunskap och erfarenhet av ämnet. Kursen arrangeras i samverkan mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Göteborg, föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK), tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 12 juni 2023
Kursdatum: 14 augusti – 15 december 2023
Målgrupp: Medlem

EU-valledarutbildning

9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Folkrörelsen är vårt trumfkort i alla valrörelser, men hur får vi den både på fötter och att arbeta så strategiskt och effektivt som möjligt?

Kursen riktar sig till valledare i Arbetarekommuner och partidistrikt och syftar till att få organisationens alla nivårer att komma till sitt absoluta rätta!

Sista ansökningsdatum: 30 oktober 2023
Datum: 6 november 2023 – 15 mars 2024
Målgrupp: valledare i Arbetarekommun och partidistrikt

S i Väst studiekonferens 2023

S i Väst årliga studiekonferens är ett forum för studieledare och handledare att nätverka och utveckla studieverksamheten i Västsverige. Årets konferens fokuserar på studier för organisering där våra medlemsansvariga också bjuds in.

Välkommen på S i Väst årliga studiekonferens på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 31 augusti 2023
Datum: 13-14 oktober 2023
Målgrupp: Förtroendevald

S-handledare, certifieringskurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med återkoppling till deltagare på S i VGR och Hallands gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum*: Ansökan sker löpande
Kursdatum**: 9 januari – 15 december 2023
*ansökan sker löpande under året
**kursstart sker löpande under året
Målgrupp: Förtroendevald

Att skriva politiskt

– Utveckla ditt politiska skrivande 

Lär dig mer om logiken i olika medier, praktiska skrivtips och grunderna i det politiska skrivandet under ledning av journalisten och debattören Jesper Bengtsson på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen och Tiden Magasin.

Anmäl ditt instresse till nästa kursstart januari 2024
Kursdatum: våren 2024
Målgrupp: Medlem

Att leda partivänner E

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som gruppledare för Socialdemokraterna i Kommun-, region- eller partiorganisation tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Nu kan du göra en intresseanmälan och få mail när ansökan är öppen.
Kursdatum: 15 januari – 20 december 2024
Målgrupp: Förtroendevald