Fyrbodal

Utbildningar som medlemmar i Fyrbodal kan söka:

S i Väst studiekonferens 2022

Dags att planera in årets roligaste konferens för studieledare, handledare och anställda i SAP, ABF och VSAF för politiska kurser.

Välkommen på S i Väst sjätte studiekonferens på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 19 september 2022
Datum: 14-15 oktober 2022
Målgrupp: Förtroendevald

Regionskola för S i VGR

– vad innebär valresultatet, praktiska frågor runt uppdraget, det regionala handlingsprogrammet samt mycket mer kommer vi gå igenom på denna kurs.

Vi startar upp den nya mandatperioden med en tvådagars regionskola för samtliga Socialdemokratiska regionfullmäktigeledamöter och ersättare under mandatperioden 2022 – 2026 på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen..

Sista ansökningsdatum: 11 november 2022
Kursdatum: 3-4 december 2022
Målgrupp: Förtroendevald

Att vara lokalpolitiker I (2022-2023)

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som förtroendevald ledamot eller ersättare tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 19 september 2022
Kursdatum: 10 oktober 2022 – 13 oktober 2023
Målgrupp: Förtroendevald

Att leda partivänner D

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som gruppledare för Socialdemokraterna i Kommun-, region- eller partiorganisation tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 12 december 2022
Kursdatum: 16 januari – 15 december 2023
Målgrupp: Förtroendevald

Att vara lokalpolitiker J (2023)

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som förtroendevald ledamot eller ersättare tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 12 december 2022
Kursdatum: 16 januari – 15 december 2023
Målgrupp: Förtroendevald

Förtryck i hederns namn

– Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket.

Lär dig mer om hedersförtryckets olika ansikten. Denna distanskurs ger dig en introduktion till en fördjupad teoretisk förståelse av hedersförtryck och hur detta kan förebyggas. På kursen medverkar lärare och gästföreläsare med stor kunskap och erfarenhet av ämnet. Kursen arrangeras i samverkan mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Göteborg, föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK), tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2022
Kursdatum: 17 augusti – 20 december 2022
Målgrupp: Medlem

Arbetarrörelsens idéhistoria

från Marx till samtiden

– Arbetarrörelsens idéhistoria och ideologiska arv är försummat. Vi måste, igen, ställa de grundläggande frågorna. Vad är demokratisk och reformistisk socialism idag? 

Lär dig om de ideologiska grunderna, den ideologiska utvecklingen och de avgörande principstriderna i arbetarrörelsens idétradition under ledning av statsvetarprofessorn Mats Lindberg och Anne-Marie Lindgren på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen, tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 10 juli 2022
Kursdatum: 29 augusti 2022 – 30 juni 2023
Målgrupp: Medlem

S-handledare, certifieringskurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med återkoppling till deltagare på S i VGR och Hallands gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum*: Ansökan sker löpande
Kursdatum**: 10 januari – 16 december 2022
*ansökan sker löpande under året
**kursstart sker löpande under året
Målgrupp: Förtroendevald

Wigforssakademin

Wigforssakademin är en idépolitisk utbildning med fokus på framtidens progressiva reformism. 

Utbildningen ska gynna fördjupade idépolitiska diskussioner, reformistiska operationer och nätverkande över organisationsgränser.

Wigforssakademin arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO).

Ansökan är öppen: 17 oktober – 1 december 2022
Kursdatum: 9 januari – 9 juni 2023
Målgrupp: fackligt aktiva, studenter och samhällsintresserade till vänster

Medlemsutbildning steg 1 (Grupp 1)
Våren 2021

Socialdemokraternas medlemsutbildning erbjuds till alla medlemmar. Medlemsutbildningen innehåller steg 1 och ger grundläggande kunskaper och ökad förståelse för Socialdemokraternas historia, värderingar och organisation, samt folkrörelsens betydelse som samhällsförändrande kraft. Medlemmar ska få ökad insikt om Socialdemokraterna – Framtidspartiets vision och hur partiet kan utvecklas.

Utbildningens innehåll 

 • Opinionsbildning 
 • Vår ideologi – En socialdemokratisk maktanalys 
 • Vår historia – Från Folkhem till nutid 
 • Vår ideologi – En Socialdemokratisk strategi 
 • Vår organisation och det parlamentariska systemet 
 • Att skriva politiskt 

Studiecirkeln genomförs digitalt via zoom.

Kurstid
8 mars, 25 mars, 13 april, 3 maj, 19 maj och 7 juni
Medlemsutbildning pågar vardagskvällar från kl. 18.30-21.00

Sista ansökningsdatum: 22 februari 2021
Kursdatum: 8 mars- 7 juni 2021
Målgrupp: Medlemmar

Framtida ledare för Socialdemokraterna i Fyrbodal

Är du Socialdemokraternas nästa ledare?

Partiet behöver ständigt fyllas på med fler medlemmar och förtroendevalda, det är extra viktigt för ett folkrörelseparti då vi befinner oss i folks vardag och det är där våra medlemmar och förtroendevalda finns. Inför framtiden måste vi värva nya förtroendevalda i alla åldrar som kan bidra med sin livskunskap och engagemang.

Målgrupp:
Framtida ledare inriktar sig till de som inte har några tyngre uppdrag idag men som har ett förtroende i sin arbetarekommun, S-förening eller facklig organisation. Det ska vara deltagare som respektive ansökande organisation tror sig vara lämpliga för politiska uppdrag från nästa mandatperiod och framåt. Att ha goda grundläggande kunskaper om arbetarrörelsens historia och ha genomgått partiets medlemsutbildning Del 1 och 2 eller motsvarande utbildning ses som ett kriterie. Det är ett begränsat antal deltagare som får möjlighet att delta i utbildningen Framtidens ledare.

Innehåll:

 • Politikutveckling
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Kommunikation och retorik
 • Mötesteknik
 • Svenska modellen
 • Kommun och regionpolitik
 • Vad förväntas av mig som förtroendevald

Rekrytering:
Ansökan kan ske genom att arbetarekommuner och närstående organisationer anmäler den de anser lämpliga men alla medlemmar kan ansöka men behöver då ha sin organisations stöd. Ansökan ska inkomma senast 31 mars 2021, besked om antagning ges senast den 15 april

Sista ansökningsdatum: 31 mars 2021
Kursdatum: start efter sommaren 2021 – september 2022.

Medlemsutbildning steg 1 (Grupp 2)
Hösten 2021

Socialdemokraternas medlemsutbildning erbjuds till alla medlemmar. Medlemsutbildningen innehåller steg 1 och ger grundläggande kunskaper och ökad förståelse för Socialdemokraternas historia, värderingar och organisation, samt folkrörelsens betydelse som samhällsförändrande kraft. Medlemmar ska få ökad insikt om Socialdemokraterna – Framtidspartiets vision och hur partiet kan utvecklas.

Utbildningens innehåll 

 • Opinionsbildning 
 • Vår ideologi – En socialdemokratisk maktanalys 
 • Vår historia – Från Folkhem till nutid 
 • Vår ideologi – En Socialdemokratisk strategi 
 • Vår organisation och det parlamentariska systemet 
 • Att skriva politiskt 

Studiecirkeln genomförs digitalt via zoom.

Kurstid
22 augusti, 12 september, 26 september, 17 oktober, 14 november och 5 december
Medlemsutbildning pågar söndagar från kl. 14.00-16.30

Sista ansökningsdatum: 6 augusti 2021
Kursdatum: 22 augusti – 5 december 2021
Målgrupp: Medlemmar

Medlemsutbildning steg 1 (Grupp 3)
Hösten 2021

Socialdemokraternas medlemsutbildning erbjuds till alla medlemmar. Medlemsutbildningen innehåller steg 1 och ger grundläggande kunskaper och ökad förståelse för Socialdemokraternas historia, värderingar och organisation, samt folkrörelsens betydelse som samhällsförändrande kraft. Medlemmar ska få ökad insikt om Socialdemokraterna – Framtidspartiets vision och hur partiet kan utvecklas.

Utbildningens innehåll 

Studiecirkeln genomförs troligtvis digitalt via zoom.

Kurstid
31 augusti, 22 september, 6 oktober, 28 oktober, 16 november och 7 december
Medlemsutbildning pågar vardagskvällar från kl. 18.30-21.00

 • Opinionsbildning 
 • Vår ideologi – En socialdemokratisk maktanalys 
 • Vår historia – Från Folkhem till nutid 
 • Vår ideologi – En Socialdemokratisk strategi 
 • Vår organisation och det parlamentariska systemet 
 • Att skriva politiskt 

Sista ansökningsdatum: 17 augusti 2021
Kursdatum: 31 augusti – 7 december 2021
Målgrupp: Medlemmar