Fyrbodal

Utbildningar som medlemmar i Fyrbodal kan söka:

Jämställdhet & Politik för arbetarrörelsen

– Jämställdhet är en förutsättning för jämlikhet och en grundbult i demokratibegreppet.

Det är även en grundförutsättning för trygghet, också i ordet vida bemärkelse. Trygghet på arbetsmarknaden, på offentliga plater, i debatten, i sjukvården och när det gäller den personliga ekonomin i livets olika skeenden.
Var med och förbättra arbetarrörelsens arbete med att inom alla relevanta politikområden stärka jämställdheten.

Sista ansökningsdatum: 23 februari 2021
Kursdatum: 1 mars – 31 augusti 2021
Målgrupp: Förtroendevald

Medlemsutbildning steg 1 (Grupp 1)
Våren 2021

Socialdemokraternas medlemsutbildning erbjuds till alla medlemmar. Medlemsutbildningen innehåller steg 1 och ger grundläggande kunskaper och ökad förståelse för Socialdemokraternas historia, värderingar och organisation, samt folkrörelsens betydelse som samhällsförändrande kraft. Medlemmar ska få ökad insikt om Socialdemokraterna – Framtidspartiets vision och hur partiet kan utvecklas.

Utbildningens innehåll 

 • Opinionsbildning 
 • Vår ideologi – En socialdemokratisk maktanalys 
 • Vår historia – Från Folkhem till nutid 
 • Vår ideologi – En Socialdemokratisk strategi 
 • Vår organisation och det parlamentariska systemet 
 • Att skriva politiskt 

Studiecirkeln genomförs digitalt via zoom.

Kurstid
8 mars, 25 mars, 13 april, 3 maj, 19 maj och 7 juni
Medlemsutbildning pågar vardagskvällar från kl. 18.30-21.00

Sista ansökningsdatum: 22 februari 2021
Kursdatum: 8 mars- 7 juni 2021
Målgrupp: Medlemmar

Sociala medier grund – Digitalt

Sociala medier är en grundkurs i användningen av sociala medier för dig som är ny, eller har lite erfarenhet. Under kursen kommer vi att gå igenom aktuella sociala medier och hur du kan använda dem både privat och i din förening. Kursen kommer också att fokusera på netikett och annat som är viktigt att tänka på när en använder sociala medier.

Social medier grund – Skövde
Handledare: Therese Kristiansson
Plats: Digitalt – länk till kursen kommer.
Datum: Lördag 27 mars
Sista anmälningsdag: 18 mars

Social medier grund – Kungälv
Handledare: Sara Björnson
Plats: Digitalt – länk till kursen kommer.
Datum: Söndag 28 mars, kl. 9-16
Sista anmälningsdag: 18 mars

Social medier grund – Trollhättan
Handledare: Johanna Fransson
Plats: Digitalt – länk till kursen kommer.
Datum: Lördag 24 april
Sista anmälningsdag: 2 april

Att leda partivänner C (2021)

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som gruppledare tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 16 april 2021
Kursdatum: 19 april 2021 – 25 mars 2022
Målgrupp: Förtroendevald

Funktionsutbildning – digital

För att vara starka i en ny tid krävs att vi går tillbaka till grunden för vår verksamhet och vitaliserar den. Det är i vår partiorganisation vi stärker socialdemokratin, utvecklar politik och bygger för framtida segrar!

Den här funktionsutbildningen syftar till att stärka ledare i tio grundläggande funktioner, allt från ordförande till valberedare och ledamot i arberarkommun eller S-förening (i mån av plats).

Utbildningen riktar sig till dig som är ny i ditt uppdrag likväl som dig som vill friska upp dina kunskaper och få tips och idéer.

Sista ansökningsdatum: 13 april 2021
Datum: 24-25 april 2021
Målgrupp: Förtroendevald

Framtida ledare för Socialdemokraterna i Fyrbodal

Är du Socialdemokraternas nästa ledare?

Partiet behöver ständigt fyllas på med fler medlemmar och förtroendevalda, det är extra viktigt för ett folkrörelseparti då vi befinner oss i folks vardag och det är där våra medlemmar och förtroendevalda finns. Inför framtiden måste vi värva nya förtroendevalda i alla åldrar som kan bidra med sin livskunskap och engagemang.

Målgrupp:
Framtida ledare inriktar sig till de som inte har några tyngre uppdrag idag men som har ett förtroende i sin arbetarekommun, S-förening eller facklig organisation. Det ska vara deltagare som respektive ansökande organisation tror sig vara lämpliga för politiska uppdrag från nästa mandatperiod och framåt. Att ha goda grundläggande kunskaper om arbetarrörelsens historia och ha genomgått partiets medlemsutbildning Del 1 och 2 eller motsvarande utbildning ses som ett kriterie. Det är ett begränsat antal deltagare som får möjlighet att delta i utbildningen Framtidens ledare.

Innehåll:

 • Politikutveckling
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Kommunikation och retorik
 • Mötesteknik
 • Svenska modellen
 • Kommun och regionpolitik
 • Vad förväntas av mig som förtroendevald

Rekrytering:
Ansökan kan ske genom att arbetarekommuner och närstående organisationer anmäler den de anser lämpliga men alla medlemmar kan ansöka men behöver då ha sin organisations stöd. Ansökan ska inkomma senast 31 mars 2021, besked om antagning ges senast den 15 april

Sista ansökningsdatum: 31 mars 2021
Kursdatum: start efter sommaren 2021 – september 2022.

Valledarutbildning

Inför valrörelsen gör Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen en satsning på att stärka valledarna i deras roll som organisatörer.

Hur gör man för att mobilisera och vinna kampanjer? Vad krävs för att få sina medlemmar att gå från ord till handling?

Syftet med utbildningen är att ge valledarna verktyg för att genomföra en effektiv valrörelse. Utbildningen går över ett halvår med tre helgträffar på Viskadalen varvat med arbete på hemmaplan.

Sista ansökningsdatum: 18 juni 2021
Kursdatum: 16 augusti – 17 december 2021
Målgrupp: Förtroendevald

Fördjupad studieorganisatörsutbildning

– Folkbildningens ideal ska släppa loss den kraft som finns hos våra medlemmar.

Utvecklas och stärk dig i rollen som studieorganisatör tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna fördjupade distansutbildning i studieorganisering för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 18 juni 2021
Kursdatum: 16 augusti – 17 december 2021
Målgrupp: Förtroendevald

Medlemsutbildning steg 1 (Grupp 2)
Hösten 2021

Socialdemokraternas medlemsutbildning erbjuds till alla medlemmar. Medlemsutbildningen innehåller steg 1 och ger grundläggande kunskaper och ökad förståelse för Socialdemokraternas historia, värderingar och organisation, samt folkrörelsens betydelse som samhällsförändrande kraft. Medlemmar ska få ökad insikt om Socialdemokraterna – Framtidspartiets vision och hur partiet kan utvecklas.

Utbildningens innehåll 

 • Opinionsbildning 
 • Vår ideologi – En socialdemokratisk maktanalys 
 • Vår historia – Från Folkhem till nutid 
 • Vår ideologi – En Socialdemokratisk strategi 
 • Vår organisation och det parlamentariska systemet 
 • Att skriva politiskt 

Studiecirkeln genomförs digitalt via zoom.

Kurstid
22 augusti, 12 september, 26 september, 17 oktober, 14 november och 5 december
Medlemsutbildning pågar söndagar från kl. 14.00-16.30

Sista ansökningsdatum: 6 augusti 2021
Kursdatum: 22 augusti – 5 december 2021
Målgrupp: Medlemmar

Utvecklande ledarskap (UL)

– Otroligt utvecklande utbildning. Fått en ökad självkännedom samt verktyg för att förbättra mitt ledarskap

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003. Kursen tittar både på individen och teorierna i ett utvecklande ledarskap samt ger deltagarna verktyg för att utveckla sitt ledarskap. Du får feedback på ditt eget ledarskap och ta fram en personlig utvecklingsplan. Arrangeras av Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen till starkt reducerat pris för medlem i medlemsorganisation. Kan även användas för styrelseutveckling/styrelseutbildning.

Sista ansökningsdatum: 6 augusti 2021
Kursdatum: 30 augusti – 17 december 2021
Målgrupp: Medlem

Medlemsutbildning steg 1 (Grupp 3)
Hösten 2021

Socialdemokraternas medlemsutbildning erbjuds till alla medlemmar. Medlemsutbildningen innehåller steg 1 och ger grundläggande kunskaper och ökad förståelse för Socialdemokraternas historia, värderingar och organisation, samt folkrörelsens betydelse som samhällsförändrande kraft. Medlemmar ska få ökad insikt om Socialdemokraterna – Framtidspartiets vision och hur partiet kan utvecklas.

Utbildningens innehåll 

Studiecirkeln genomförs troligtvis digitalt via zoom.

Kurstid
31 augusti, 22 september, 6 oktober, 28 oktober, 16 november och 7 december
Medlemsutbildning pågar vardagskvällar från kl. 18.30-21.00

 • Opinionsbildning 
 • Vår ideologi – En socialdemokratisk maktanalys 
 • Vår historia – Från Folkhem till nutid 
 • Vår ideologi – En Socialdemokratisk strategi 
 • Vår organisation och det parlamentariska systemet 
 • Att skriva politiskt 

Sista ansökningsdatum: 17 augusti 2021
Kursdatum: 31 augusti – 7 december 2021
Målgrupp: Medlemmar

Inspirationsdag kring
Internationell solidaritet

Partidistrikten i VGR bjuder in Internationella ledare och intresserade medlemmar till en internationell inspirationsdag.
Du kommer att få möjlighet att nätverka, få tips och idéer kring internationellt samarbete samt diskutera internationell politik.

Vi kommer bland annat att titta på förslaget till nytt internationellt program som ska hanteras på partikongressen i november. Förhoppningsvis får du även med dig tankar om hur du kan jobba vidare med internationella frågor på hemmaplan och kanske till och med starta ett internationellt projekt.

Målgrupp: Internationella ledare i arbetarkommunerna, men även medlemmar som är intresserad av internationella frågor.
Datum och tid: Lördag den 25 september kl. 10-16
Plats: Socialdemokraterna Göteborgsområdet, Västra Strandgatan 2, Kungälv
Lunch: Under dagen serveras lunch, så meddela ev behov av specialkost.
Kostnad: Ingen kostnad
Handledare: Anton César, internationell ledare PD

Sista ansökningsdatum: 20 september 2021
Kursdatum: 25 september 2021
Tid: kl. 10-16

Att vara kyrkopolitiker

– Förverkligandet av en demokratisk och öppen folkkyrka börjar med ett socialdemokratiskt ledarskap.

Utvecklas och stärk dig i rollen som förtroendevald ledamot eller ersättare i kyrkan tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 21 september 2021
Kursdatum: 27 september 2021 – 25 februari 2022
Målgrupp: Förtroendevald

S-handledarkurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med återkoppling till deltagare på S i VGR och Hallands gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum*: Ansökan sker löpande
Kursdatum**: 11 januari – 17 december 2021
*ansökan sker löpande under året
**kursstart sker löpande under året
Målgrupp: Förtroendevald