Göteborg

Utbildningar som medlemmar i Göteborg kan söka:

S i Väst studiekonferens 2023

S i Väst årliga studiekonferens är ett forum för studieledare och handledare att nätverka och utveckla studieverksamheten i Västsverige. Årets konferens fokuserar på studier för organisering där våra medlemsansvariga också bjuds in.

Välkommen på S i Väst årliga studiekonferens på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen.

Preliminärt program till S i Väst studiekonferens. Ladda ner här!

Sista ansökningsdatum: 31 augusti 2023
Datum: 13-14 oktober 2023
Målgrupp: Förtroendevald

EU-valledarutbildning

9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Folkrörelsen är vårt trumfkort i alla valrörelser, men hur får vi den både på fötter och att arbeta så strategiskt och effektivt som möjligt?

Kursen riktar sig till valledare i Arbetarekommuner och partidistrikt och syftar till att få organisationens alla nivårer att komma till sitt absoluta rätta!

Sista ansökningsdatum: 30 oktober 2023
Datum: 6 november 2023 – 15 mars 2024
Målgrupp: valledare i Arbetarekommun och partidistrikt

Att vara lokalpolitiker L (2024)

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som förtroendevald ledamot eller ersättare tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 10 december 2023
Kursdatum: 15 januari – 13 december 2024
Målgrupp: Förtroendevald

Att leda partivänner E

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som gruppledare för Socialdemokraterna i Kommun-, region- eller partiorganisation tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 10 december 2023
Kursdatum: 15 januari – 13 december 2024
Målgrupp: Förtroendevald

S-handledare, certifieringskurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med återkoppling till deltagare på S i VGR och Hallands gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum*: Ansökan sker löpande
Kursdatum**: 9 januari – 15 december 2023
*ansökan sker löpande under året
**kursstart sker löpande under året
Målgrupp: Förtroendevald

Medlemsutbildning del 1

– Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna.

Det är också en viktig del i byggandet av en stark partiorganisation, och höjer dessutom nivån i hela vårt studiesystem.

Samtalsledare: UllaKarin Näslund & Carina Johansson
Plats: Järntorget
Kursdatum: 2 februari – 13 april 2023 (varannan torsdag kl. 18-21)
Målgrupp: Medlem

Medlemsutbildning del 2

– Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna.

Det är också en viktig del i byggandet av en stark partiorganisation, och höjer dessutom nivån i hela vårt studiesystem.

Genom medlemsutbildningen får du som medlem möjlighet att lära dig mer om Socialdemokraterna, vår politik, våra värderingar, historia och diskutera dina tankar med andra medlemmar.

Samtalsledare: Lars Carlström, Görrel Månsson & Michael Bomark
Plats: Järntorget
Kursdatum: 23 januari – 3 april 2023 (varannan måndag kl. 18-21)
Målgrupp: Medlem