Göteborgsområdet

Utbildningar som medlemmar i Göteborgsområdet kan söka:

Information om ansökan

Detta gäller vid ansökan till studier i Göteborgsområdets partidistrikt

Stora valkursen 2022

– vi närmar oss det viktigaste valet på mycket länge. Detta samtidigt som vi vet att den politiska kartan är omritad och sättet på vilket vi kommunicerar har förändrats.

Stora Valkursen 2022 riktar sig till dig som är aktiv inom arbetarrörelsen och vill engagera dig i valrörelsen. Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig inom ditt favoritområde och samtidigt få kunskap om hur du får ut ditt budskap. Halva kursen ägnas åt föreläsningar, diskussioner och uppgifter kring ditt valda sakpolitiska område och halva ägnas åt digital opinionsbildning, retorik och mediehantering. Kursen är på distans, men med tre helginternat på härliga Viskadalen Kurs & Konferens.

Sista ansökningsdatum: ANMÄL DIG NU!
Kursdatum: 17 januari – 24 juni 2022
Målgrupp: Medlem

Att skriva politiskt

– Utveckla ditt politiska skrivande 

Lär dig mer om logiken i olika medier, praktiska skrivtips och grunderna i det politiska skrivandet under ledning av journalisten och debattören Jesper Bengtsson på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen och Tiden Magasin.

Sista ansökningsdatum: ANMÄL DIG NU!
Kursdatum: 10 januari – 10 juni 2022
Målgrupp: Medlem

Central Medlemsutbildning – Steg 3

Vi ska förändra världen. Tredje delen i medlemsutbildningen har till uppgift att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse, baserad på starka medlemmar.

Syfte
Utbildningen ska stärka deltagarnas kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering.

Mål
Efter genomförd utbildning ska deltagarna vara rustade med kunskaper, verktyg och inspiration för att kunna vara aktiva socialdemokrater på hemmaplan.

Sista ansökningsdag
Senast fyra veckor före kursstart ska din ansökan vara inne till partistyrelsens kansli via anmälningslänken.

Medlemsutbildning 3 – Sundsvall
Plats: Folkets Hus/Nordic Choise
Datum: 4-6 mars – internat
Sista anmälningsdag: 4 februari

Medlemsutbildning 3 – Hallsberg
Plats: Hotell Stinsen
Datum: 4-6 mars – internat
Sista anmälningsdag: 4 februari

Medlemsutbildning 3 – Alvesta
Plats: Hotell Rådmannen
Datum: 11-13 mars – internat
Sista anmälningsdag: 11 februari

Den svenska modellen, en studiecirkel kring facklig politisk samverkan

”Den svenska modellen” används ibland lite slentrianmässigt i den politiska debatten. Något som låter bra, som alla gillar och som de flesta i politiken numera därför säger sig omfamna. Men den svenska modellen kan inte vara vad som helst. Den är ett system, ett antal metoder som inkluderar de demokratiskt valda politiska församlingarna, de fackliga organisationerna och arbetsgivarna. Det är metoder som använts och fortfarande används för att forma vårt samhälle.

Sista ansökan: 6 november 2021
Kursstart: 16 november 2021
Målgrupp: Medlem

Medlemsutbildning, del 2

– Medlemsutbildningen ska ge medlemmarna breda kunskaper om hur Socialdemokraterna är uppbyggt och fungerar.

Under sex kvällar kommer du bland annat kunna lära dig mer om socialdemokratisk maktanalys, socialdemokratisk strategi, retorik och organisering.

Sista ansökan: 15 september 2021
Kursstart: 22 september 2021
Målgrupp: Medlem

S-handledare, certifieringskurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med återkoppling till deltagare på S i VGR och Hallands gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum*: Ansökan sker löpande
Kursdatum**: 11 januari – 17 december 2021
*ansökan sker löpande under året
**kursstart sker löpande under året
Målgrupp: Förtroendevald

Vad är Socialdemokrati

– Studiecirkel kring boken ”Vad är socialdemokrati?” av Anne-Marie Lindgren och Ingvar Carlsson.

Socialdemokratin har länge varit den starkaste politiska kraften i Sverige och flera andra länder. Men vad är socialdemokrati? Vilka idéer och vilken samhällsanalys bygger Socialdemokraterna sin politik på?

Kursstart: 26 augusti 2021
Målgrupp: Medlem

Inspirationsdag kring
Internationell solidaritet

Partidistrikten i VGR bjuder in Internationella ledare och intresserade medlemmar till en internationell inspirationsdag.
Du kommer att få möjlighet att nätverka, få tips och idéer kring internationellt samarbete samt diskutera internationell politik.

Vi kommer bland annat att titta på förslaget till nytt internationellt program som ska hanteras på partikongressen i november. Förhoppningsvis får du även med dig tankar om hur du kan jobba vidare med internationella frågor på hemmaplan och kanske till och med starta ett internationellt projekt.

Målgrupp: Internationella ledare i arbetarkommunerna, men även medlemmar som är intresserad av internationella frågor.
Datum och tid: Lördag den 25 september kl. 10-16
Plats: Zoom
Kostnad: Ingen kostnad
Handledare: Anton César, internationell ledare PD

Sista ansökningsdatum: 20 september 2021
Kursdatum: 25 september 2021
Tid: kl. 10-16