Göteborgsområdet

Utbildningar som medlemmar i Göteborgsområdet kan söka:

Information om ansökan

Detta gäller vid ansökan till studier i Göteborgsområdets partidistrikt

Medlemsutbildning

– I denna del av medlemsutbildningen diskuterar vi de grundläggande värdeorden i vår ideologi. Du får en förståelse för vår historia, vår organisation samt hur folkrörelsen fungerar och dess styrka.

Medlemsutbildning, del 1:
Grundläggande – Socialdemokraterna, en folkrörelse blir till

Utbildningen arrangeras av Socialdemokraterna i Göteborgsområdet.

Sista ansökningsdatum: 1 november 2020
Målgrupp: Medlem

Kulturpolitisk studiecirkel

“Kunskap och kultur är verktyg för människors personliga frihet och utveckling. Men de är också redskap för samhällets utveckling och vår gemensamma välfärd. De är ett mått på samhällets värdighet.”

Kultur och bildning är en bärande del av det socialdemokratiska samhällsbygget. Om vi ska klara av att utforma slagkraftiga politiska förslag för framtiden, behöver vi goda processer för att ta vara på varandras idéer och kunskaper.

Vi startar en digital studiecirkel i Kulturpolitik, för att tillsammans vara med och ta fram ett kulturpolitiskt handlingsprogram.

Sista ansökningsdatum: 23 augusto 2020
Cirkelstart: Första träffen 27 augusti
Målgrupp: Medlem

Det feministiska löftet – digital studiecirkel

– ”Vi har sett feminismen ta plats i utrikespolitiken i Sverige, men vad skulle hända om den fick ett större utrymme även i andra frågor?”

Det feministiska löftet är ett bidrag till en progressiv idédebatt för ett bättre samhälle. Skribenterna lyfter nya perspektiv som inte synts så ofta i den feministiska debatten inom arbetarrörelsen tidigare. Boken är ett underlag till diskussioner om hur vi tillsammans kan nå jämställdhet.
I elva kapitel görs fördjupningar av tongivande debattörer i lika många politikområden för att testa just detta. Ett tjugotal röster svarar även på hur arbetarrörelsens jämställdhetsvisioner för det tjugoförsta århundradet kan förverkligas. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor som kan användas till enskild reflektion eller i grupp.

Sista ansökningsdatum: 30 augusti 2020
Cirkelstart: 1 september 2020
Målgrupp: Medlem

Kyrkopolitiskt arbete i gärning och ord
– digital studiecirkel

Studiecirkeln riktar sig till dig som vill bli kyrkopolitiker eller redan är det men vill få en fördjupad kunskap med ditt uppdrag. 

Svenska kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt trossamfund. En folkkyrka som vill vara öppen för många, finnas över hela Sverige och arbeta demokratiskt. Många som har kyrkopolitiska uppdrag tycker att det är det bästa uppdraget de haft. De känner att de gör något meningsfullt för andra och att man får arbeta med många av de värderingar som Socialdemokraterna och Svenska kyrkan har. 

Sista ansökningsdatum: 30 augusti 2020
Cirkelstart: 2 september 2020
Målgrupp: Medlem

Ung i GO(S)

Kursen riktar sig till dig som är ung i politiken och har, eller vill ha, någon form av politiskt uppdrag. På kursen delar våra kurshandledare och medverkande med sig av sina kunskaper om vad som förväntas av dig som ung politiskt engagerad.

Kursen arrangeras av Socialdemokraterna i Göteborgsområdet.

Sista ansökningsdatum: 8 augusti 2020

Handledarutbildning för grundläggande Ledarskapsutbildning

– Vi måste ha ett ledarskap för rörelse, ett ledarskap som lyfter fram den mening och den känsla som skapar engagemang

En grundläggande ledarskapsutbildning för dig som har uppdrag i eller åt partiet. Praktik och retorik måste hänga ihop, vi måste säga, göra och vara vår värdegrund. Vi måste ha ett ledarskap för rörelse, ett ledarskap som lyfter fram den mening och den känsla som skapar engagemang, som skapar rörelse i rörelsen. Som engagerar många att göra skillnad. Ledarskap är ett förhållningssätt mellan människor där man tar ansvar för det gemensamma men också för varandra.

Utbildningen arrangeras av Socialdemokraterna i Göteborgsområdet

Sista ansökningsdatum: 7 juni 2020
Målgrupp: AK-ordförande, KF-gruppledare
samt AK studieorganisatörer

Styrelseutveckling

– till er som vill utveckla arbetet i styrelsen. Kanske komma ur gamla hjulspår eller få inspiration till verksamhetsplanering.

Kursen vänder sig till dig som sitter i styrelsen för en arbetarekommun, förening eller distrikt. Fokus ligger på styrelseprocess, att arbeta i en idéburen organisation och hur styrelsen kan arbeta tillsammans som ett lag.

Kursen arrangeras av Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Sista ansökningsdatum: 13 augusti 2020
Målgrupp: Arbetarekommunstyrelser

Utvecklande ledarskap (UL)

– Otroligt utvecklande utbildning. Fått en ökad självkännedom samt verktyg för att förbättra mitt ledarskap

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003. Kursen tittar både på individen och teorierna i ett utvecklande ledarskap samt ger deltagarna verktyg för att utveckla sitt ledarskap. Du får feedback på ditt eget ledarskap och ta fram en personlig utvecklingsplan. Arrangeras av Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen till starkt reducerat pris för medlem i medlemsorganisation. Kan även användas för styrelseutveckling/styrelseutbildning.

Sista ansökningsdatum: 17 augusti 2020
Kursdatum: 7 september – 18 december 2020
Målgrupp: Medlem

S i Väst digitala studiekonferens 2020

Dags att planera in årets roligaste konferens för studieorganisatörer, handledare och anställda i SAP, ABF och VSAF för politiska kurser

På grund av pandemin kommer konferensen genomföras digitalt via Zoom!

Årets konferens har temat ”Vi ställer om – inte in” där vi kommer få inspiration och verktyg till nya ”corona-säkra” studieformer.

Sista ansökningsdatum: 2 oktober 2020
Datum: 17 oktober 2020
Målgrupp: Förtroendevald

S-handledarkurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med feedback till deltagare på S i Väst gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum*: 6 december 2019
Kursdatum: 13 januari – 18 december 2020
*ansökan sker löpande under året
Målgrupp: Förtroendevald