Göteborgsområdet

Utbildningar som medlemmar i Göteborgsområdet kan söka:

Information om ansökan

Detta gäller vid ansökan till studier i Göteborgsområdets partidistrikt

S i Väst studiekonferens 2022

Dags att planera in årets roligaste konferens för studieledare, handledare och anställda i SAP, ABF och VSAF för politiska kurser.

Välkommen på S i Väst sjätte studiekonferens på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 19 september 2022
Datum: 14-15 oktober 2022
Målgrupp: Förtroendevald

Att utreda och att skriva politiskt

– Utveckla ditt politiska skrivande 

Ta fram fakta, skriv längre texter och presentera material som ska vara längre än det senaste inlägget på Instagram. Allt under ledning av journalisten och debattören Jesper Bengtsson på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen, AiP och tankesmedjan Tiden.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2022
Kursdatum: 17 augusti – 20 december 2022
Målgrupp: Medlem

Att vara lokalpolitiker I (2022-2023)

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som förtroendevald ledamot eller ersättare tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 19 september 2022
Kursdatum: 10 oktober 2022 – 13 oktober 2023
Målgrupp: Förtroendevald

Att leda partivänner D

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som gruppledare för Socialdemokraterna i Kommun-, region- eller partiorganisation tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 12 december 2022
Kursdatum: 16 januari – 15 december 2023
Målgrupp: Förtroendevald

Att vara lokalpolitiker J (2023)

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som förtroendevald ledamot eller ersättare tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 12 december 2022
Kursdatum: 16 januari – 15 december 2023
Målgrupp: Förtroendevald

Hot och våld , del 2

– Vad bör jag tänka på när jag står på gator och torg? Vad är rimligt att acceptera och vart går gränsen för när det ska anmälas? Vem kan ta hjälp av kommunens säkerhetsavdelning? Och vad ska jag tänka på när det gäller personlig säkerhet vid kampanjarbete på gator och torg samt vid dörrknackning?

Varmt välkommen till en digital kväll kring något som kanske ligger och lurar i bakhuvudet nu när vi går in i valrörelsen. Inbjuden föreläsare Agneta Blom, docent vid Örebro universitet och universitetslektor vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Studietillfälle: 6 april 2022
Målgrupp: Medlemmar och valarbetare

Medlemsutbildning, del 2

– Medlemsutbildningen ska ge medlemmarna breda kunskaper om hur Socialdemokraterna är uppbyggt och fungerar.

Under sex kvällar kommer du bland annat kunna lära dig mer om socialdemokratisk maktanalys, socialdemokratisk strategi, retorik och organisering.

Sista ansökan: 26 september 2022
Kursstart: 3 oktober 2022
Målgrupp: Medlem

Valanalyskurs

– Varför gick det som det gick i valet 2022?

Välkommen till AiP:s, Tankesmedjan Tidens och Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalens nationella valanalyskurs!

Syftet med kursen är att stärka och inspirera de som ansvarar för valanalyser – lokalt och centralt inför och efter årets val i september.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2022
Kursdatum: 17 augusti – 20 december 2022
Målgrupp: Medlem

Förtryck i hederns namn

– Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket.

Lär dig mer om hedersförtryckets olika ansikten. Denna distanskurs ger dig en introduktion till en fördjupad teoretisk förståelse av hedersförtryck och hur detta kan förebyggas. På kursen medverkar lärare och gästföreläsare med stor kunskap och erfarenhet av ämnet. Kursen arrangeras i samverkan mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Göteborg, föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK), tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2022
Kursdatum: 17 augusti – 20 december 2022
Målgrupp: Medlem

Arbetarrörelsens idéhistoria

från Marx till samtiden

– Arbetarrörelsens idéhistoria och ideologiska arv är försummat. Vi måste, igen, ställa de grundläggande frågorna. Vad är demokratisk och reformistisk socialism idag? 

Lär dig om de ideologiska grunderna, den ideologiska utvecklingen och de avgörande principstriderna i arbetarrörelsens idétradition under ledning av statsvetarprofessorn Mats Lindberg och Anne-Marie Lindgren på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen, tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 10 juli 2022
Kursdatum: 29 augusti 2022 – 30 juni 2023
Målgrupp: Medlem

Medlemsutbildning del 1

”Den svenska modellen” används ibland lite slentrianmässigt i den politiska debatten. Något som låter bra, som alla gillar och som de flesta i politiken numera därför säger sig omfamna. Men den svenska modellen kan inte vara vad som helst. Den är ett system, ett antal metoder som inkluderar de demokratiskt valda politiska församlingarna, de fackliga organisationerna och arbetsgivarna. Det är metoder som använts och fortfarande används för att forma vårt samhälle.

Våren 2022
Sista ansökan: 10 april 2022
Kursstart: 20 april 2022
Målgrupp: Medlem

Hösten 2022
Sista ansökan: 19 september
Kursstart: 25 september 2022
Målgrupp: Medlem

Kandidatutbildning

Vad innebär det att vara kandidat för Socialdemokraterna?
Vad har partiet för förväntningar på dig som kandidat och vad kan du förvänta dig av partiet?

Under denna dag går vi igenom bland annat vad du bör tänka på sociala medier, viss mediahantering, retorik samt argumentation. Vi kommer även att diskutera om förväntningar på dig som kandidat, både i valrörelsen och de kommande åren.

Sista ansökan: 2 april 2022
Kurs: 9 april 2022
Målgrupp: kandidat till riksdag, region och kommunfullmäktige

Styrelseutveckling

Hur kan vi jobba i arbetarekommunens styrelse?
Vilka förväntningar finns utifrån stadgarna?
Kan vi jobba på annat sätt och finns det smartare sätt att jobba?

Under en heldag så fördjupar vi oss tillsammans med arbetarekommunstyrelser, både nya och rutinerade ledamöter och ersättare, i vår roll s0m grupp och olika roller.

Sista ansökansdatum: 10 april 2022
Kurs: lördag 23 april 2022
Målgrupp: Ak-styrelser

Dörrknackningsledarutbildning

Denna kväll kommer vi gå igenom vilka verktyg vi har till vår hjälp, samt vad du som dörrknackningsledare kan göra för att få så bra och effektiva dörrknackningstillfällen som möjligt.

Kurs: 2 mars 2022
Målgrupp: Dörrknackningsledare i AK

Valfunktionärsutbildning

Varje medlem och varje valarbetare är betydelsefull och kan vara avgörande för valresultatet.

Att känna sig trygg i argument och liknande är viktigt, därför erbjuder vi vid ett antal olika tillfällen en valfunktionärsutbildning och argumentationstrimning. Du väljer själv vilken av träffarna du kommer på. Innehållet är snarlikt på samtliga träffar.

Sista ansökansdatum: en vecka innan aktuellt tillfälle
Kurstillfällen: 26/4, 27/4, 28/4, 17/8 och 18/8
Målgrupp: medlem

Praktisk kommunikation

för arbetarrörelsen

– Från det vi vaknar på morgonen tills vi går och lägger oss kommunicerar vi. För det mesta går det ganska bra, vi löser uppgifter och väljer att förstå vad den vi kommunicerar med menar.

Som politisk kommunikatör måste man vara på tå hela tiden, allt man säger och skriver kan nagelfaras, skärskådas och fultolkas. Det gäller att identifiera vem man vill vända sig till, hur man skall uttrycka sig och var man når sina målgrupper.

Sista ansökningsdatum: 17 augusti 2022
Kursdatum: 7 september – 20 december 2022
Målgrupp: Medlem

Framtid i förändring – omvärldsanalys

för arbetarrörelsen

– Det finns en politisk framtid efter valet.

Vill du höja blicken och tillsammans med kvalificerade föreläsare och andra engagerade deltagare uppdatera din omvärldsanalys och ta dig an de riktigt stora framtidfrågorna?

Sista ansökningsdatum: 17 augusti 2022
Kursdatum: 7 september 2022 – 21 april 2023
Målgrupp: Medlem

S-handledare, certifieringskurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med återkoppling till deltagare på S i VGR och Hallands gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum*: Ansökan sker löpande
Kursdatum**: 10 januari – 16 december 2022
*ansökan sker löpande under året
**kursstart sker löpande under året
Målgrupp: Förtroendevald

Wigforssakademin

Wigforssakademin är en idépolitisk utbildning med fokus på framtidens progressiva reformism. 

Utbildningen ska gynna fördjupade idépolitiska diskussioner, reformistiska operationer och nätverkande över organisationsgränser.

Wigforssakademin arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO).

Ansökan är öppen: 17 oktober – 1 december 2022
Kursdatum: 9 januari – 9 juni 2023
Målgrupp: fackligt aktiva, studenter och samhällsintresserade till vänster