Halland

Utbildningar som medlemmar i Halland kan söka:

S i Väst studiekonferens 2023

S i Väst årliga studiekonferens är ett forum för studieledare och handledare att nätverka och utveckla studieverksamheten i Västsverige. Årets konferens fokuserar på studier för organisering där våra medlemsansvariga också bjuds in.

Välkommen på S i Väst årliga studiekonferens på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen.

Preliminärt program till S i Väst studiekonferens. Ladda ner här!

Sista ansökningsdatum: 31 augusti 2023
Datum: 13-14 oktober 2023
Målgrupp: Förtroendevald

Medlemsutbildning Del 1 – cirkel

Nu uppdaterad för att du som medlem ska få de bästa förutsättningarna för att diskutera och bolla idéer med socialdemokrater från hela Halland. På programmet finns bland annat ideologi, vår historia, organisation och mötesteknik.


Kursdatum: Cirkeln är inställd för hösten 2023, nya datum för våren 2024 kommer.
Cirkeln genomgörs digitalt via Zoom
Anmälan: Stängd
Målgrupp: Medlemmar

Medlemsutbildning Del 1 – kurs

Utbildningen ger dig möjlighet att diskutera och bolla idéer med socialdemokrater från hela Halland. På programmet finns bland annat ideologi, vår historia, organisation och mötesteknik.


Kursdatum: 23/9, 7/10 och 21/10 kl 8.30-16
Plats: ABF Varberg, Brunnsbergsvägen 5
Anmälan: Senast 3 september
Målgrupp: Medlemmar

Medlemsutbildning Del 2

Socialdemokraternas medlemsutbildning, del 2, ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och träffa partikamrater från hela Halland. På programmet finns bland annat socialdemokratisk maktanalys och strategi, organisering och agitation.


Kursdatum: 28/10, 11/11 och 25/11 kl 8.30-16
Plats: ABF Halmstad, Nässjögatan 10
Anmälan: Senast 8 oktober
Målgrupp: Medlemmar som slutfört medlemsutbildning del 1

Medlemsutbildning Del 3

Vi ska förändra världen. Tredje delen i medlemsutbildningens har till uppgift att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse, baserad på starka medlemmar. Medlemsutbildnigens del 3 arrangeras av partistyrelsens kansli och ges på flera platser i landet.


Tid och plats: Utbildningen ges vid flera
tillfällen och platser under året
Anmälan: : Löpande
Målgrupp: Medlemmar som slutfört
medlemsutbildning del 1 och 2

EU-valledarutbildning

9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Folkrörelsen är vårt trumfkort i alla valrörelser, men hur får vi den både på fötter och att arbeta så strategiskt och effektivt som möjligt?

Kursen riktar sig till valledare i Arbetarekommuner och partidistrikt och syftar till att få organisationens alla nivårer att komma till sitt absoluta rätta!

Sista ansökningsdatum: 30 oktober 2023
Datum: 6 november 2023 – 15 mars 2024
Målgrupp: valledare i Arbetarekommun och partidistrikt

S-handledare, certifieringskurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med återkoppling till deltagare på S i VGR och Hallands gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum*: Ansökan sker löpande
Kursdatum**: 9 januari – 15 december 2023
*ansökan sker löpande under året
**kursstart sker löpande under året
Målgrupp: Förtroendevald