Halland

Utbildningar som medlemmar i Halland kan söka:

Medlemsutbildning del 1 – oktober

Socialdemokraternas medlemsutbildning ger dig möjlighet att diskutera och bolla idéer med socialdemokrater från hela Halland. På programmet finns bland annat ideologi, vår historia, organisation, mötesteknik och aktuella politiska frågor.

Sista ansökningsdatum: 11 september 2020
Kursdatum: 3 & 10 oktober 2020
Målgrupp: Medlem

Medlemsutbildning del 1 – november

Socialdemokraternas medlemsutbildning ger dig möjlighet att diskutera och bolla idéer med socialdemokrater från hela Halland. På programmet finns bland annat ideologi, vår historia, organisation, mötesteknik och aktuella politiska frågor.

Sista ansökningsdatum: 10 oktober 2020
Kursdatum: 7 & 21 november 2020
Målgrupp: Medlem

Medlemsutbildning del 2

Socialdemokraternas medlemsutbildning, del 2, ger dig möjlighet att ytterligare fördjupa dina kunskaper i vår partiorganisation, ideologi och politik. Dessutom fortsätter du att bygga ditt nätverk eftersom du kommer träffa andra Socialdemokrater från hela Halland.
Denna del kan du anmäla dig till efter att du gått del 1.

Sista ansökningsdatum: 10 oktober 2020
Kursdatum: 7 & 21 november 2020
Målgrupp: Medlem

Wigforssakademin

Wigforssakademin är en idépolitisk utbildning med fokus på framtidens progressiva reformism. 

Utbildningen ska gynna fördjupade idépolitiska diskussioner, reformistiska operationer och nätverkande över organisationsgränser.

Wigforssakademin arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO).

Sista ansökningsdatum: 1 december 2020
Kursdatum: 11 januari – 11 juni 2021
Målgrupp: fackligt aktiva, studenter och samhällsintresserade till vänster

Att vara lokalpolitiker H (2021)

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som förtroendevald ledamot eller ersättare tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 4 december 2020
Kursdatum: 11 januari – 17 december 2021
Målgrupp: Förtroendevald

S-handledarkurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med återkoppling till deltagare på S i VGR och Hallands gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum*: 4 december 2020
Kursdatum: 11 januari – 17 december 2021
*ansökan sker löpande under året
Målgrupp: Förtroendevald

Att skriva politiskt

– Utveckla ditt politiska skrivande 

Lär dig mer om logiken i olika medier, praktiska skrivtips och grunderna i det politiska skrivandet under ledning av journalisten och debattören Jesper Bengtsson på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen och Tiden Magasin.

Sista ansökningsdatum: 15 december 2020
Kursdatum: 11 januari – 11 juni 2021
Målgrupp: Medlem

Att leda partivänner C (2021)

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som gruppledare tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 26 mars 2021
Kursdatum: 19 april 2021 – 25 mars 2022
Målgrupp: Förtroendevald