Halland

Utbildningar som medlemmar i Halland kan söka:

Medlemsutbildning del 1 – oktober

Socialdemokraternas medlemsutbildning ger dig möjlighet att diskutera och bolla idéer med socialdemokrater från hela Halland. På programmet finns bland annat ideologi, vår historia, organisation, mötesteknik och aktuella politiska frågor.

Sista ansökningsdatum: 11 september 2020
Kursdatum: 3 & 10 oktober 2020
Målgrupp: Medlem

Medlemsutbildning del 1 – november

Socialdemokraternas medlemsutbildning ger dig möjlighet att diskutera och bolla idéer med socialdemokrater från hela Halland. På programmet finns bland annat ideologi, vår historia, organisation, mötesteknik och aktuella politiska frågor.

Sista ansökningsdatum: 10 oktober 2020
Kursdatum: 7 & 21 november 2020
Målgrupp: Medlem

Medlemsutbildning del 2

Socialdemokraternas medlemsutbildning, del 2, ger dig möjlighet att ytterligare fördjupa dina kunskaper i vår partiorganisation, ideologi och politik. Dessutom fortsätter du att bygga ditt nätverk eftersom du kommer träffa andra Socialdemokrater från hela Halland.
Denna del kan du anmäla dig till efter att du gått del 1.

Sista ansökningsdatum: 10 oktober 2020
Kursdatum: 7 & 21 november 2020
Målgrupp: Medlem

Utvecklande ledarskap (UL)

– Otroligt utvecklande utbildning. Fått en ökad självkännedom samt verktyg för att förbättra mitt ledarskap

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003. Kursen tittar både på individen och teorierna i ett utvecklande ledarskap samt ger deltagarna verktyg för att utveckla sitt ledarskap. Du får feedback på ditt eget ledarskap och ta fram en personlig utvecklingsplan. Arrangeras av Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen till starkt reducerat pris för medlem i medlemsorganisation. Kan även användas för styrelseutveckling/styrelseutbildning.

Sista ansökningsdatum: 17 augusti 2020
Kursdatum: 7 september – 18 december 2020
Målgrupp: Medlem

S i Väst digitala studiekonferens 2020

Dags att planera in årets roligaste konferens för studieorganisatörer, handledare och anställda i SAP, ABF och VSAF för politiska kurser.

På grund av pandemin kommer konferensen genomföras digitalt via Zoom!

Årets konferens har temat ”Vi ställer om – inte in” där vi kommer få inspiration och verktyg till nya ”corona-säkra” studieformer.

Sista ansökningsdatum: 2 oktober 2020
Datum: 17 oktober 2020
Målgrupp: Förtroendevald

S-handledarkurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med feedback till deltagare på S i Väst gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum*: 6 december 2019
Kursdatum: 13 januari – 18 december 2020
*ansökan sker löpande under året
Målgrupp: Förtroendevald