Halland

Utbildningar som medlemmar i Halland kan söka:

Medlemsutbildning Del 1 – cirkel

Nu uppdaterad för att du som medlem ska få de bästa förutsättningarna för att diskutera och bolla idéer med socialdemokrater från hela Halland. På programmet finns bland annat ideologi, vår historia, organisation och mötesteknik.


Kursdatum: 21/2, 22/2, 6/3, 7/3, 20/3 och 21/3 kl 18-21
Cirkeln genomgörs digitalt via Zoom
Anmälan: Senast den 11/2
Målgrupp: Medlemmar

Medlemsutbildning Del 1 – intensivkurs

Utbildningen ger dig möjlighet att diskutera och bolla idéer med socialdemokrater från hela Halland. På programmet finns bland annat ideologi, vår historia, organisation och mötesteknik.


Kursdatum: 7/ 3 kl 18-21, digital uppstartsträff
9/3 kl 8.30-16, ABF Falkenberg
10/3 kl 8.30-16, ABF Falkenberg
14/3 kl 18-21, digital avslutningsträff
Anmälan: Senast 25 februari
Målgrupp: Medlemmar

Medlemsutbildning Del 2

Socialdemokraternas medlemsutbildning, del 2, ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och träffa partikamrater från hela Halland. På programmet finns bland annat socialdemokratisk maktanalys och strategi, organisering och agitation.


Kursdatum: 13/4, 27/4 och 11/5 kl 8.30-16
Plats: ABF Falkenberg
Anmälan: Senast 3 april
Målgrupp: Medlemmar som slutfört medlemsutbildning del 1

Medlemsutbildning Del 3

Vi ska förändra världen. Tredje delen i medlemsutbildningens har till uppgift att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse, baserad på starka medlemmar. Medlemsutbildnigens del 3 arrangeras av partistyrelsens kansli och ges på flera platser i landet.


Tid och plats: Utbildningen ges vid flera
tillfällen och platser under året
Anmälan: : Löpande
Målgrupp: Medlemmar som slutfört
medlemsutbildning del 1 och 2

S-handledare, certifieringskurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med återkoppling till deltagare på S i VGR och Hallands gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: ansökan sker löpande
Kursdatum: kursstart sker löpande
Målgrupp: Förtroendevald

Wigforssakademin

Wigforssakademin är en idépolitisk utbildning med fokus på framtidens progressiva reformism. 

Utbildningen ska gynna fördjupade idépolitiska diskussioner, reformistiska operationer och nätverkande över organisationsgränser.

Wigforssakademin arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO).

Ansökan är stängd: lämna intresseanmälan till nästa kursstart januari 2025
Kursdatum: 2025
Målgrupp: fackligt aktiva, studenter och samhällsintresserade till vänster

Att skriva politiskt

– Utveckla ditt politiska skrivande 

Lär dig mer om logiken i olika medier, praktiska skrivtips och grunderna i det politiska skrivandet under ledning av journalisten och debattören Jesper Bengtsson på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen och Tiden Magasin.

Sista ansökningsdatum: lämna intresseanmälan för kursstart 2025
Kursdatum: januari 2025
Målgrupp: Medlem