Halland

Utbildningar som medlemmar i Halland kan söka:

Medlemsutbildning Del 1 – cirkel

Nu uppdaterad för att du som medlem ska få de bästa förutsättningarna för att diskutera och bolla idéer med socialdemokrater från hela Halland. På programmet finns bland annat ideologi, vår historia, organisation och mötesteknik.


Kursdatum: kursstart 16/2. Övriga träffar: 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 och 30/3
Cirkeln genomgörs digitalt via Zoom
Anmälan: Senast 6 februari
Målgrupp: Medlemmar

Medlemsutbildning Del 1 – kurs

Utbildningen ger dig möjlighet att diskutera och bolla idéer med socialdemokrater från hela Halland. På programmet finns bland annat ideologi, vår historia, organisation och mötesteknik.


Kursdatum: 18/2, 4/3, 18/3 kl 9-16
Plats: ABF Halmstad, Nässjögatan 10
Anmälan: Senast 27 januari
Målgrupp: Medlemmar

Medlemsutbildning Del 2

Socialdemokraternas medlemsutbildning, del 2, ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och träffa partikamrater från hela Halland. På programmet finns bland annat socialdemokratisk maktanalys och strategi, organisering och agitation.


Kursdatum: 15/4, 29/4, och 13/5
Plats: ABF Varberg, Brunnsbergsvägen 5
Anmälan: Senast 24 mars
Målgrupp: Medlemmar som slutfört medlemsutbildning del 1

Medlemsutbildning Del 3

Vi ska förändra världen. Tredje delen i medlemsutbildningens har till uppgift att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse, baserad på starka medlemmar. Medlemsutbildnigens del 3 arrangeras av partistyrelsens kansli och ges på flera platser i landet.


Tid och plats: Utbildningen ges vid flera
tillfällen och platser under året
Anmälan: : Löpande
Målgrupp: Medlemmar som slutfört
medlemsutbildning del 1 och 2

S i Väst studiekonferens 2023

Dags att planera in årets roligaste konferens för studieledare, handledare och anställda i SAP, ABF och VSAF för politiska kurser.

Välkommen på S i Väst årliga studiekonferens på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: ansökan öppnar i mars
Datum: 13-14 oktober 2023
Målgrupp: Förtroendevald

Funktionsutbildning

För att vara starka i en ny tid krävs att vi går tillbaka till grunden för vår verksamhet och vitaliserar den. Det är i vår partiorganisation vi stärker socialdemokratin, utvecklar politik och bygger för framtida segrar!

Den här funktionsutbildningen syftar till att stärka ledare i tio grundläggande funktioner, allt från ordförande till valberedare och ledamot i arberarkommun eller S-förening (i mån av plats).

Utbildningen riktar sig till dig som är ny i ditt uppdrag likväl som dig som vill friska upp dina kunskaper och få tips och idéer.

Sista ansökningsdatum: 16 juni 2023
Datum: 9-10 september 2023
Målgrupp: Förtroendevald

Att vara lokalpolitiker K (2023-2024)

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som förtroendevald ledamot eller ersättare tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Nu kan du göra en intresseanmälan och få mail när ansökan är öppen.
Kursdatum: 14 augusti 2023 – 7 juni 2024
Målgrupp: Förtroendevald

Förtryck i hederns namn

– Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket.

Lär dig mer om hedersförtryckets olika ansikten. Denna distanskurs ger dig en introduktion till en fördjupad teoretisk förståelse av hedersförtryck och hur detta kan förebyggas. På kursen medverkar lärare och gästföreläsare med stor kunskap och erfarenhet av ämnet. Kursen arrangeras i samverkan mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Göteborg, föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK), tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: våren 2023
Kursdatum: hösten 2023
Målgrupp: Medlem

Att leda partivänner E

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som gruppledare för Socialdemokraterna i Kommun-, region- eller partiorganisation tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Nu kan du göra en intresseanmälan och få mail när ansökan är öppen.
Kursdatum: 15 januari – 20 december 2024
Målgrupp: Förtroendevald

S-handledare, certifieringskurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med återkoppling till deltagare på S i VGR och Hallands gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum*: Ansökan sker löpande
Kursdatum**: 9 januari – 15 december 2023
*ansökan sker löpande under året
**kursstart sker löpande under året
Målgrupp: Förtroendevald