Halland

Utbildningar som medlemmar i Halland kan söka:

Att förstå och bemöta den nya högern

Den högerpopulistiska vågen. Så sammanfattar många de politiska krafter som sköljt över västvärden de senaste decennierna.

Men när vi granskar utveckligen närmare väcks en rad frågor. Vad är kärnan i högerpopulism, och är det verkligen rätt sätt att förstå vad som sker? Vilka orsaker ligger bakom utvecklignen och vilka olika uttryck har den? Går utvecklingen att vända?
I samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen, tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2021
Kursdatum: 16 augusti – 17 december 2021
Målgrupp: Medlem

Identitet och politik

– En idépolitisk kurs om socialism, liberalism och identitetspolitik

Förstå bakgrunden till hedersförtryck, etnonationalism, identitetspolitik och dagens kulturkrig och diskutera tillsammans med liberaler och socialdemokrater hur våra ideologier skapade i en annan tidsålder och under andra villkor ska förhålla sig till denna nya samtid. Denna distanskurs hålls av den liberala ledarskribenten Adam Cwejman och Ann-Sofie Hermansson i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen, tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2021
Kursdatum: 16 augusti – 17 december 2021
Målgrupp: Medlem

Digital Opinionsbildning

I en tid då en allt större del av opinionsbildningen sker på social medier, där partiledare och ministrar väljer att göra utspel på Instagram och Facebook istället för i traditionella medier, är det digitala viktigare än någonsin.

Men hur kan man använda det digitala för att nå ut med sitt budskap? Vilka fallgropar finns det? Hur gör du som politiker eller opinionsbildare för att bygga och värna ditt eller din organisations varumärke?
I samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen, tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2021
Kursdatum: 16 augusti – 17 december 2021
Målgrupp: Medlem

Migration & Integration
för arbetarrörelsen

Hur ska socialdemokratin och fackföreningsrörelsen förhålla sig till de problem och möjligheter som följer av en stor invandring till Sverige?

Frågor om asyl, arbetskraftsinvandring och annan migration väcker ofta starka känslor. Men hur kan vi gå från ett svart-vitt synsätt till ett seriöst, ansvarsfullt och hållbart förhållningssätt? Och hur ska arbetarrörelsen driva en mer effektiv integrationspolitik?

Hur ska socialdemokrater och fackliga kunna bryta segregationen – på arbetsmarknaden, i skolan, i bostadsområdena och i demokratin?
I samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen, tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2021
Kursdatum: 16 augusti – 17 december 2021
Målgrupp: Medlem

Jämlikhetsakademin

– Sverige har blivit allt mer ojämlikt. Djupa sociala klyftor bryter sönder samhället och är ett hot mot demokratin.

Stärk analysen av jämlikhetens orsaker och undersök hur vi kan skapa ett mer jämlikt samhälle tillsammans med skribenten Mats Wingborg på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen, tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2021
Kursdatum: 16 augusti – 17 december 2021
Målgrupp: Medlem

Arbetarrörelsens idéhistoria
från Marx till samtiden

– Arbetarrörelsens idéhistoria och ideologiska arv är försummat. Vi måste, igen, ställa de grundläggande frågorna. Vad är demokratisk och reformistisk socialism idag? 

Lär dig om de ideologiska grunderna, den ideologiska utvecklingen och de avgörande principstriderna i arbetarrörelsens idétradition under ledning av statsvetarprofessorn Mats Lindberg och Anne-Marie Lindgren på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen, tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2021
Kursdatum: 30 augusti 2021 – 1 juli 2022
Målgrupp: Medlem

Förtryck i hederns namn

– Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket.

Lär dig mer om hedersförtryckets olika ansikten. Denna distanskurs ger dig en introduktion till en fördjupad teoretisk förståelse av hedersförtryck och hur detta kan förebyggas. På kursen medverkar lärare och gästföreläsare med stor kunskap och erfarenhet av ämnet. Kursen arrangeras i samverkan mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Göteborg, föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK), tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2021
Kursdatum: 16 augusti – 17 december 2021
Målgrupp: Medlem

Valledarutbildning

Inför valrörelsen gör Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen en satsning på att stärka valledarna i deras roll som organisatörer.

Hur gör man för att mobilisera och vinna kampanjer? Vad krävs för att få sina medlemmar att gå från ord till handling?

Syftet med utbildningen är att ge valledarna verktyg för att genomföra en effektiv valrörelse. Utbildningen går över ett halvår med tre helgträffar på Viskadalen varvat med arbete på hemmaplan.

Sista ansökningsdatum: 12 september 2021
Kursdatum: HT 27 september – 17 december 2021
VT 10 januari – 4 mars 2022
Målgrupp: Förtroendevald

Fördjupad studieorganisatörsutbildning

– Folkbildningens ideal ska släppa loss den kraft som finns hos våra medlemmar.

Utvecklas och stärk dig i rollen som studieorganisatör tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna fördjupade distansutbildning i studieorganisering för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 16 augusti 2021
Kursdatum: 16 augusti – 17 december 2021
Målgrupp: Förtroendevald

Utvecklande ledarskap (UL)

– Otroligt utvecklande utbildning. Fått en ökad självkännedom samt verktyg för att förbättra mitt ledarskap

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003. Kursen tittar både på individen och teorierna i ett utvecklande ledarskap samt ger deltagarna verktyg för att utveckla sitt ledarskap. Du får feedback på ditt eget ledarskap och ta fram en personlig utvecklingsplan. Arrangeras av Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen till starkt reducerat pris för medlem i medlemsorganisation. Kan även användas för styrelseutveckling/styrelseutbildning.

Sista ansökningsdatum: 6 augusti 2021
Kursdatum: 30 augusti – 17 december 2021
Målgrupp: Medlem

Medlemsutbildning del 1 – cirkel

Nu uppdaterad för att du som medlem ska få de bästa förutsättningarna för att diskutera och bolla idéer med socialdemokrater från hela Halland. På programmet finns bland annat ideologi, vår historia, organisation och mötesteknik.

Cirkeln är kostnadsfri och består av sex digitala träffar.

Sista ansökningsdatum: 2 september 2021
Kursdatum: 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10 och 28/10
Tid: kl. 18.00-21.00
Plats: Zoom
Målgrupp: Alla medlemmar

Medlemsutbildning del 1 – kurs

Nu uppdaterad för att du som medlem ska få de bästa förutsättningarna för att diskutera och bolla idéer med socialdemokrater från hela Halland. På programmet finns bland annat ideologi, vår historia, organisation och mötesteknik.

Kursen är kostnadsfri och består av tre heldagar.

Sista ansökningsdatum: 10 september 2021
Kursdatum: 2/10, 30/10 & 13/11
Tid: kl. 08.30-16.00
Plats: ABF Varberg, Brunnsbergsvägen 5
Målgrupp: Alla medlemmar

Inspirationsdag för S-föreningar

Få ny inspiration för att stärka och utveckla det lokala engagemanget. Under en heldag får ni utbyta erfarenheter med andra och får verktyg för att stärka S-föreningen.
Delta med minst två deltagare per förening.

Partidistriktet står för kost och lokal. S-föreningen står för ev resekostnad.

Ledare: Thomas Fridh, Studieombudsman PS kansli

Sista ansökningsdatum: 17 september 2021
Kursdatum: 9 oktober 2021
Tid: kl. 9-15
Plats: Katrinebergs Folkhögskola

Att vara kyrkopolitiker

– Förverkligandet av en demokratisk och öppen folkkyrka börjar med ett socialdemokratiskt ledarskap.

Utvecklas och stärk dig i rollen som förtroendevald ledamot eller ersättare i kyrkan tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 21 september 2021
Kursdatum: 27 september 2021 – 25 februari 2022
Målgrupp: Förtroendevald

Medlemsutbildning del 2

Socialdemokraternas medlemsutbildning, del 2, ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och träffa partikamrater från hela Halland. På programmet finns bland annat socialdemokratisk maktanalys och strategi, organisering och agitation.

Du behöver ha gått medlemsutbildningens del 1 för att delta.

Kursen är kostnadsfri och består av tre heldagar.

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021
Kursdatum: 13/11, 27/11 och 4/12
Tid: kl. 08.30-16.00
Plats: ABF Halmstad, Nässjögatan 10
Målgrupp: Medlemmar som gått del 1

Fortbildning – Kassör i S-förening

S-föreningen är grunden i vårt parti. Den här utbildningen vänder sig till såväl den nyvalda som mer erfarna. Målet är att stärka både föreningen som styrelsen och sekreteraren.

Kassörsuppdraget är en av de viktigaste funktionerna i en förening. Under utbildningen diskuteras kassörens roll och vad det i praktiken innebär att vara kassör i en förening eller organisation. Grundläggande bokföring med budget och bokslutsarbete berörs också översiktligt.

Sista ansökningsdatum: 12 november
Kursdatum: 11 december
Tid: kl. 10.00-15.30
Plats: ABF Falkenberg, Lassarettsvägen 11
Målgrupp: Kassör i S-förening eller sidoorganisation

Fortbildning – Ordförande i S-förening

S-föreningen är grunden i vårt parti. Den här utbildningen vänder sig till såväl den nyvaldasom mer erfarna. Målet är att stärka både föreningen, styrelsen och ordföranden.

Under utbildningen går vi igenom ordförandes roll i föreningen och i relation till övriga styrelsefunktioner, formella och juridiska krav som ställs på uppdraget som ordförande, mötesteknik och mötesformalia. Ytterligare områden som diskuteras är ordförandes roll som ledare inom styrelsen och föreningen.

Sista ansökningsdatum: 12 november
Kursdatum: 11 december
Tid: kl. 10.00-15.30
Plats: ABF Falkenberg, Lassarettsvägen 11
Målgrupp: Ordförande i S-förening eller sidoorganisation

Fortbildning – Sekreterare i S-förening

S-föreningen är grunden i vårt parti. Den här utbildningen vänder sig till såväl den nyvalda som mer erfarna. Målet är att stärka både föreningen som styrelsen och sekreteraren.

Sekreteraren är en nyckelperson i föreningen och den som behöver ha överblick av verksamhet och de administrativa uppgifterna. Under utbildningen går man igenom områden som protokollets betydelse och utformning, utformande och användning samt sekreterarens roll i föreningen.

Sista ansökningsdatum: 12 november
Kursdatum: 11 december
Tid: kl. 10.00-15.30
Plats: ABF Falkenberg, Lassarettsvägen 11
Målgrupp: Sekreterare i S-förening eller sidoorganisation

S-handledarkurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med återkoppling till deltagare på S i VGR och Hallands gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum*: Ansökan sker löpande
Kursdatum**: 11 januari – 17 december 2021
*ansökan sker löpande under året
**kursstart sker löpande under året
Målgrupp: Förtroendevald