Halland

Utbildningar som medlemmar i Halland kan söka:

Medlemsutbildning Del 3 – 2021

Du som har gått medlemsutbildning del 1 och 2 är nu välkommen att söka till den tredje delen. I tredje delen av medlemsutbildningen ges du konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap.
Utbildningen ska stärka dina kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering.

Kurstid
Utbildningen startar klockan 17.00 på fredag och
slutar klockan 15.00 på söndag.


Kursdatum: Finns två kursstarter kvar för 2021
Målgrupp: Medlemmar
Förkunskaper: Medlemsutbildning steg 1 & 2

Fördjupad studieorganisatörsutbildning

– Folkbildningens ideal ska släppa loss den kraft som finns hos våra medlemmar.

Utvecklas och stärk dig i rollen som studieorganisatör tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna fördjupade distansutbildning i studieorganisering för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 24 oktober 2021
Kurstid HT 2021: 22 november – 17 december
Kurstid VT 2022: 10 januari – 29 april
Målgrupp: Förtroendevald

Medlemsutbildning del 2

Socialdemokraternas medlemsutbildning, del 2, ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och träffa partikamrater från hela Halland. På programmet finns bland annat socialdemokratisk maktanalys och strategi, organisering och agitation.

Du behöver ha gått medlemsutbildningens del 1 för att delta.

Kursen är kostnadsfri och består av tre heldagar.

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021
Kursdatum: 13/11, 27/11 och 4/12
Tid: kl. 08.30-16.00
Plats: ABF Halmstad, Nässjögatan 10
Målgrupp: Medlemmar som gått del 1

Fortbildning – Kassör i S-förening

S-föreningen är grunden i vårt parti. Den här utbildningen vänder sig till såväl den nyvalda som mer erfarna. Målet är att stärka både föreningen som styrelsen och sekreteraren.

Kassörsuppdraget är en av de viktigaste funktionerna i en förening. Under utbildningen diskuteras kassörens roll och vad det i praktiken innebär att vara kassör i en förening eller organisation. Grundläggande bokföring med budget och bokslutsarbete berörs också översiktligt.

Sista ansökningsdatum: 12 november
Kursdatum: 11 december
Tid: kl. 10.00-15.30
Plats: ABF Falkenberg, Lassarettsvägen 11
Målgrupp: Kassör i S-förening eller sidoorganisation

Fortbildning – Ordförande i S-förening

S-föreningen är grunden i vårt parti. Den här utbildningen vänder sig till såväl den nyvaldasom mer erfarna. Målet är att stärka både föreningen, styrelsen och ordföranden.

Under utbildningen går vi igenom ordförandes roll i föreningen och i relation till övriga styrelsefunktioner, formella och juridiska krav som ställs på uppdraget som ordförande, mötesteknik och mötesformalia. Ytterligare områden som diskuteras är ordförandes roll som ledare inom styrelsen och föreningen.

Sista ansökningsdatum: 12 november
Kursdatum: 11 december
Tid: kl. 10.00-15.30
Plats: ABF Falkenberg, Lassarettsvägen 11
Målgrupp: Ordförande i S-förening eller sidoorganisation

Fortbildning – Sekreterare i S-förening

S-föreningen är grunden i vårt parti. Den här utbildningen vänder sig till såväl den nyvalda som mer erfarna. Målet är att stärka både föreningen som styrelsen och sekreteraren.

Sekreteraren är en nyckelperson i föreningen och den som behöver ha överblick av verksamhet och de administrativa uppgifterna. Under utbildningen går man igenom områden som protokollets betydelse och utformning, utformande och användning samt sekreterarens roll i föreningen.

Sista ansökningsdatum: 12 november
Kursdatum: 11 december
Tid: kl. 10.00-15.30
Plats: ABF Falkenberg, Lassarettsvägen 11
Målgrupp: Sekreterare i S-förening eller sidoorganisation

S-handledare, certifieringskurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med återkoppling till deltagare på S i VGR och Hallands gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum*: Ansökan sker löpande
Kursdatum**: 11 januari – 17 december 2021
*ansökan sker löpande under året
**kursstart sker löpande under året
Målgrupp: Förtroendevald