Halland

Utbildningar som medlemmar i Halland kan söka: Fortbildning – Kassör i S-förening Fortbildning – Ordförande i S-förening Fortbildning – Sekreterare i S-förening Fördjupad studieorganisatörsutbildning Medlemsutbildning del 1 – kurs Medlemsutbildning del 2 Medlemsutbildning del 3 – 2021 S-handledare, certifieringskurs