Sjuhärad

Utbildningar som medlemmar i Sjuhärad kan söka:

Wigforssakademin

Wigforssakademin är en idépolitisk utbildning med fokus på framtidens progressiva reformism. 

Utbildningen ska gynna fördjupade idépolitiska diskussioner, reformistiska operationer och nätverkande över organisationsgränser.

Wigforssakademin arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO).

Ansökan är öppen: 16 oktober – 3 december 2023
Kursdatum: 8 januari – 7 juni 2024
Målgrupp: fackligt aktiva, studenter och samhällsintresserade till vänster

Att vara lokalpolitiker L (2024)

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som förtroendevald ledamot eller ersättare tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 10 december 2023
Kursdatum: 15 januari – 13 december 2024
Målgrupp: Förtroendevald

Att leda partivänner E

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som gruppledare för Socialdemokraterna i Kommun-, region- eller partiorganisation tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 10 december 2023
Kursdatum: 15 januari – 13 december 2024
Målgrupp: Förtroendevald

S-handledare, certifieringskurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med återkoppling till deltagare på S i VGR och Hallands gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 15 december 2023
Kursdatum: 8 januari – 13 december 2024
Målgrupp: Förtroendevald

Praktisk kommunikation

för arbetarrörelsen

– Från det vi vaknar på morgonen tills vi går och lägger oss kommunicerar vi. För det mesta går det ganska bra, vi löser uppgifter och väljer att förstå vad den vi kommunicerar med menar.

Som politisk kommunikatör måste man vara på tå hela tiden, allt man säger och skriver kan nagelfaras, skärskådas och fultolkas. Det gäller att identifiera vem man vill vända sig till, hur man skall uttrycka sig och var man når sina målgrupper.

Sista ansökningsdatum: 5 januari 2024
Kursdatum: 8 januari – 10 juni 2024
Målgrupp: Medlem
Arrangeras av: AiP, Tankesmedjan Tiden & VSAF

Att skriva politiskt

– Utveckla ditt politiska skrivande 

Lär dig mer om logiken i olika medier, praktiska skrivtips och grunderna i det politiska skrivandet under ledning av journalisten och debattören Jesper Bengtsson på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen och Tiden Magasin.

Sista ansökningsdatum: 5 januari 2024
Kursdatum: 8 januari – 10 juni 2024
Målgrupp: Medlem
Arrangeras av: AiP, Tankesmedjan Tiden & VSAF

Reformismens grunder

– Historiematerialism, demokrati och funktionssocialism

Demokratisk socialism är den mest fruktbara politiska ideologin i vår tid i världen, betydelsefull och nädvändig även globalt.

Sista ansökningsdatum: 5 januari 2024
Kursdatum: 8 januari – 10 juni 2024
Målgrupp: Medlem
Arrangeras av: AiP, Tankesmedjan Tiden & VSAF

Den nya samhällsanalysen

– Arbetarrörelsens behov av förnyelse och att bättre förstå sin samtid är stort.

Efter åtta år i regering befinner sig Socialdemokraterna nu i opposition. Valet 2022 skedde i en orolig tid med stora samhällsproblem som eskalerat.

Sista ansökningsdatum: 5 januari 2024
Kursdatum: 8 januari – 10 juni 2024
Målgrupp: Medlem
Arrangeras av: AiP, Tankesmedjan Tiden & VSAF

EU-kurs inför valet

I vår går Europa till val. Inför det erbjuder vi en gedigen utbildning om Europapolitik för Socialdemokrater.

Sista ansökningsdatum: 5 januari 2024
Kursdatum: 8 januari – 10 juni 2024
Målgrupp: Medlem
Arrangeras av: AiP, Tankesmedjan Tiden & VSAF

Arbetarrörelsens Stora internationella kurs

– Att vända utvecklingen för en värld som är på väg att krascha.

En fullt ut politisk kurs om internationella relationer, utrikes- och säkerhetspolitik samt bistånd och internationell samverkan – utifrån en arbetarrörelsehorisont.

Sista ansökningsdatum: 5 januari 2024
Kursdatum: 8 januari – 10 juni 2024
Målgrupp: Medlem
Arrangeras av: AiP, Tankesmedjan Tiden & VSAF