Sjuhärad

Utbildningar som medlemmar i Sjuhärad kan söka:

Medlemsutbildning del 3

– Vi ska förändra världen.

Tredje delen i medlemsutbildningen har till uppgift att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse, baserad på starka medlemmar.

Sista ansökningsdatum: 26 juli 2024
Kursdatum internat: 30 augusti – 1 september 2024
Målgrupp: Medlem

Sveriges säkerhetspolitik

– Sveriges inträde i NATO innebär ett paradigmskifte med få motstycken i vårt lands moderna historia. Vad innebär medlemskapet i försvarspakten för Sveriges säkerhet?

Vilken roll kommer Sverige att spela för säkerhetspolitiken i vårt närområde, med ett alltmer aggressivt Ryssland på andra sidan Östersjön? Vilka hot och utmaningar står att finna i den snabba utvecklingen av artificiell intelligens och nya former av krigsföring och hur god är Sveriges beredskap?

Detta är några av de frågor som kommer att lyftas och diskuteras i höst, på Viskadalens Folkhögskolas kurs om svensk säkerhetspolitik.

Sista ansökningsdatum: 16 juni 2024
Kursdatum: 12 augusti – 13 december 2024
Målgrupp: Medlem i någon av Arbetarrörelsens organisationer

Jaghälsan & folkhälsan – för ett bättre mående

– En personligt anpassad kurs som sätter din egen och andras hälsa i fokus.

Det är viktigt för oss att må bra, för att hålla oss friska och ha en god livskvalitet. Rent krasst är det viktigt också för samhället i stort att folkhälsan är god. Motsatsen är kostsam. Vi behöver se färre sjukskrivningar och en friskare befolkning.

Sista ansökningsdatum: 16 juni 2024
Kursdatum: 12 augusti 2024 – 13 juni 2025
Målgrupp: Medlem i någon av Arbetarrörelsens organisationer

Bli en demokratikämpe!

– Demokratin är hotad. Runt om i världen sprider sig auktoritära krafter. Högerpopulismen växer, civilsamhället pressas tillbaka. Arbetarrörelse, folkbildning och fackföreningar står i skottgluggen. Samtidigt kan vi också se hur förtroendet för demokratin som styrform urholkas, inte minst bland unga.

Det räcker inte att knyta näven i fickan. Vi måste förstå för att kunna förändra. Det här är en kurs för dig som är aktiv i arbetarrörelse eller civilsamhället och vill lära dig mer om hur demokratier dör, och vad vi kan göra för att förhindra det.

Sista ansökningsdatum: 16 juni 2024
Kursdatum: 12 augusti – 13 december 2024
Målgrupp: Medlem i någon av Arbetarrörelsens organisationer

Förtryck i hederns namn

– Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Men även på arbetsplatser finns personer som är utsatt för hedersförtryck.

Lär dig mer om hedersförtryckets olika ansikten. Denna kurs ger dig en introduktion till en fördjupad teoretisk förståelse av hedersförtryck och hur detta kan förebyggas. På kursen medverkar lärare och gästföreläsare med stor kunskap och erfarenhet av ämnet. Kursen arrangeras i samverkan med föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK), tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 16 juni 2024
Kursdatum: 12 augusti – 13 december 2024
Målgrupp: Medlem

Wigforssakademin

Wigforssakademin är en idépolitisk utbildning med fokus på framtidens progressiva reformism. 

Utbildningen ska gynna fördjupade idépolitiska diskussioner, reformistiska operationer och nätverkande över organisationsgränser.

Wigforssakademin arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO).

Ansökan är stängd: lämna intresseanmälan till nästa kursstart januari 2025
Kursdatum: 2025
Målgrupp: fackligt aktiva, studenter och samhällsintresserade till vänster

S-handledare, certifieringskurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med återkoppling till deltagare på S i VGR och Hallands gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: ansökan sker löpande
Kursdatum: kursstart sker löpande
Målgrupp: Förtroendevald

Att skriva politiskt

– Utveckla ditt politiska skrivande 

Lär dig mer om logiken i olika medier, praktiska skrivtips och grunderna i det politiska skrivandet under ledning av journalisten och debattören Jesper Bengtsson på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen och Tiden Magasin.

Sista ansökningsdatum: lämna intresseanmälan för kursstart 2025
Kursdatum: januari 2025
Målgrupp: Medlem