Skaraborg

Utbildningar som medlemmar i Skaraborg kan söka:

S i Väst studiekonferens 2022

Dags att planera in årets roligaste konferens för studieledare, handledare och anställda i SAP, ABF och VSAF för politiska kurser.

Välkommen på S i Väst sjätte studiekonferens på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 19 september 2022
Datum: 14-15 oktober 2022
Målgrupp: Förtroendevald

Att utreda och att skriva politiskt

– Utveckla ditt politiska skrivande 

Ta fram fakta, skriv längre texter och presentera material som ska vara längre än det senaste inlägget på Instagram. Allt under ledning av journalisten och debattören Jesper Bengtsson på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen, AiP och tankesmedjan Tiden.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2022
Kursdatum: 17 augusti – 20 december 2022
Målgrupp: Medlem

Att vara lokalpolitiker I (2022-2023)

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som förtroendevald ledamot eller ersättare tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 19 september 2022
Kursdatum: 10 oktober 2022 – 13 oktober 2023
Målgrupp: Förtroendevald

Att leda partivänner D

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som gruppledare för Socialdemokraterna i Kommun-, region- eller partiorganisation tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 12 december 2022
Kursdatum: 16 januari – 15 december 2023
Målgrupp: Förtroendevald

Att vara lokalpolitiker J (2023)

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som förtroendevald ledamot eller ersättare tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 12 december 2022
Kursdatum: 16 januari – 15 december 2023
Målgrupp: Förtroendevald

Valanalyskurs

– Varför gick det som det gick i valet 2022?

Välkommen till AiP:s, Tankesmedjan Tidens och Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalens nationella valanalyskurs!

Syftet med kursen är att stärka och inspirera de som ansvarar för valanalyser – lokalt och centralt inför och efter årets val i september.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2022
Kursdatum: 17 augusti – 20 december 2022
Målgrupp: Medlem

Förtryck i hederns namn

– Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket.

Lär dig mer om hedersförtryckets olika ansikten. Denna distanskurs ger dig en introduktion till en fördjupad teoretisk förståelse av hedersförtryck och hur detta kan förebyggas. På kursen medverkar lärare och gästföreläsare med stor kunskap och erfarenhet av ämnet. Kursen arrangeras i samverkan mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Göteborg, föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK), tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2022
Kursdatum: 17 augusti – 20 december 2022
Målgrupp: Medlem

Arbetarrörelsens idéhistoria

från Marx till samtiden

– Arbetarrörelsens idéhistoria och ideologiska arv är försummat. Vi måste, igen, ställa de grundläggande frågorna. Vad är demokratisk och reformistisk socialism idag? 

Lär dig om de ideologiska grunderna, den ideologiska utvecklingen och de avgörande principstriderna i arbetarrörelsens idétradition under ledning av statsvetarprofessorn Mats Lindberg och Anne-Marie Lindgren på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen, tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 10 juli 2022
Kursdatum: 29 augusti 2022 – 30 juni 2023
Målgrupp: Medlem

S-handledare, certifieringskurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med återkoppling till deltagare på S i VGR och Hallands gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum*: Ansökan sker löpande
Kursdatum**: 10 januari – 16 december 2022
*ansökan sker löpande under året
**kursstart sker löpande under året
Målgrupp: Förtroendevald

Framtida ledare, grupp 2

Arbetarrörelsen i Skaraborg behöver ständigt utvecklas och både fackföreningsrörelsen och Socialdemokraterna behöver ständigt fyllas på med nya och fler medlemmar och förtroendevalda.

Vill du ta nästa kliv i ditt engagemang i din fackförening eller bli redo för ett tyngre förtroendeuppdrag för Socialdemokraterna?

Sista ansökningsdatum: 25 juni 2021
Kursdatum: 25 september 2021 – 20 maj 2022

Målgrupp: Yngre personer, dock över 18 år, som idag inte har några ”tyngre” uppdrag men som har förtroende i sin AK eller fackliga organisation.