Skaraborg

Utbildningar som medlemmar i Skaraborg kan söka:

S i Väst studiekonferens 2024

S i Väst årliga studiekonferens är ett forum, endast för studieledare för att nätverka och utveckla studieverksamheten i Västsverige. Årets konferens fokuserar på kärnuppdraget för studieledaren utifrån uppdragsbeskrivning och egna studieplanen.

Välkommen på S i Väst årliga studiekonferens på Viskadalens Folkhögskola.

Sista ansökningsdatum: 1 september 2024
Datum: 18-19 oktober 2024
Målgrupp: Studieledare

Medlemsutbildning del 3

– Vi ska förändra världen.

Tredje delen i medlemsutbildningen har till uppgift att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse, baserad på starka medlemmar.

Sista ansökningsdatum: 26 juli 2024
Kursdatum internat: 30 augusti – 1 september 2024
Målgrupp: Medlem

Sveriges säkerhetspolitik

– Sveriges inträde i NATO innebär ett paradigmskifte med få motstycken i vårt lands moderna historia. Vad innebär medlemskapet i försvarspakten för Sveriges säkerhet?

Vilken roll kommer Sverige att spela för säkerhetspolitiken i vårt närområde, med ett alltmer aggressivt Ryssland på andra sidan Östersjön? Vilka hot och utmaningar står att finna i den snabba utvecklingen av artificiell intelligens och nya former av krigsföring och hur god är Sveriges beredskap?

Detta är några av de frågor som kommer att lyftas och diskuteras i höst, på Viskadalens Folkhögskolas kurs om svensk säkerhetspolitik.

Sista ansökningsdatum: 7 augusti 2024
Kursdatum: 12 augusti – 13 december 2024
Målgrupp: Medlem i någon av Arbetarrörelsens organisationer

Jaghälsan & folkhälsan – för ett bättre mående

– En personligt anpassad kurs som sätter din egen och andras hälsa i fokus.

Det är viktigt för oss att må bra, för att hålla oss friska och ha en god livskvalitet. Rent krasst är det viktigt också för samhället i stort att folkhälsan är god. Motsatsen är kostsam. Vi behöver se färre sjukskrivningar och en friskare befolkning.

Sista ansökningsdatum: 7 augusti 2024
Kursdatum: 12 augusti 2024 – 13 juni 2025
Målgrupp: Medlem i någon av Arbetarrörelsens organisationer

Bli en demokratikämpe!

– Demokratin är hotad. Runt om i världen sprider sig auktoritära krafter. Högerpopulismen växer, civilsamhället pressas tillbaka. Arbetarrörelse, folkbildning och fackföreningar står i skottgluggen. Samtidigt kan vi också se hur förtroendet för demokratin som styrform urholkas, inte minst bland unga.

Det räcker inte att knyta näven i fickan. Vi måste förstå för att kunna förändra. Det här är en kurs för dig som är aktiv i arbetarrörelse eller civilsamhället och vill lära dig mer om hur demokratier dör, och vad vi kan göra för att förhindra det.

Sista ansökningsdatum: 7 augusti 2024
Kursdatum: 12 augusti – 13 december 2024
Målgrupp: Medlem i någon av Arbetarrörelsens organisationer

Förtryck i hederns namn

– Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Men även på arbetsplatser finns personer som är utsatt för hedersförtryck.

Lär dig mer om hedersförtryckets olika ansikten. Denna kurs ger dig en introduktion till en fördjupad teoretisk förståelse av hedersförtryck och hur detta kan förebyggas. På kursen medverkar lärare och gästföreläsare med stor kunskap och erfarenhet av ämnet. Kursen arrangeras i samverkan med föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK), tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 7 augusti 2024
Kursdatum: 12 augusti – 13 december 2024
Målgrupp: Medlem

Internationell politik – från säkerhetspolitik till bistånd

-Krig. Klyftor. Klimatkatastrof. Demokratin pressas tillbaka. Och högerradikala krafter är på frammarsch i ellt fler länder.

Putinrysslands krig mot Ukraina och hot mot väst samt diktaturen Kinas allt starkare inflytande. Och risken att Trump återkommer som president i USA. Den globala utvecklingen kan på många sätt tyckas vara på väg åt fel håll. Och det påverkar oss i Sverige.

Sista ansökningsdatum: 7 augusti 2024
Kursdatum: 12 augusti – 13 december 2024

Digital opinionsbildning – för arbetarrörelsen

– Det är svårt att överskatta betydelsen av opinionsbildning och deltagande i samhällsdebatten på sociala medier.

Oavsett vem du är och var i världen du bor så har du idag tillgång till en egen kommunikationsplattform. Det gäller att använda den med klokskap, engagemang och förnuft.

Sista ansökningsdatum: 7 augusti 2024
Kursdatum: 12 augusti 2024 – 13 juni 2025

Wigforssakademin

Wigforssakademin är en idépolitisk utbildning med fokus på framtidens progressiva reformism. 

Utbildningen ska gynna fördjupade idépolitiska diskussioner, reformistiska operationer och nätverkande över organisationsgränser.

Wigforssakademin arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO).

Ansökan är stängd: lämna intresseanmälan till nästa kursstart januari 2025
Kursdatum: 2025
Målgrupp: fackligt aktiva, studenter och samhällsintresserade till vänster

S-handledare, certifieringskurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med återkoppling till deltagare på S i VGR och Hallands gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: ansökan sker löpnade
Kursdatum: kursstart sker löpande
Målgrupp: Förtroendevald

Att skriva politiskt

– Utveckla ditt politiska skrivande 

Lär dig mer om logiken i olika medier, praktiska skrivtips och grunderna i det politiska skrivandet under ledning av journalisten och debattören Jesper Bengtsson på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen och Tiden Magasin.

Sista ansökningsdatum: lämna intresseanmälan för kursstart 2025
Kursdatum: januari 2025
Målgrupp: Medlem