VSAF – Seglora

Utbildningar som ni kan söka på Viskadalens Folkhögskola:

Att skriva politiskt special

– Utveckla ditt politiska skrivande 

Lär dig analysera, resonera och presentera i utredande text, rapporttext eller debattext under ledning av journalisten och debattören Jesper Bengtsson på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen och tankesmedjan Tiden.

Sista ansökningsdatum: 28 maj 2020
Kursdatum: 17 augusti – 18 december 2020
Målgrupp: Medlem

Förtryck i hederns namn

– Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket.

Lär dig mer om hedersförtryckets olika ansikten. Denna distanskurs ger dig en introduktion till en fördjupad teoretisk förståelse av hedersförtryck och hur detta kan förebyggas. På kursen medverkar lärare och gästföreläsare med stor kunskap och erfarenhet av ämnet. Kursen arrangeras i samverkan mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Göteborg och föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK).

Sista ansökningsdatum: 12 juni 2020
Kursdatum: 17 augusti – 18 december 2020
Målgrupp: Medlem

Jämlikhetsakademin

– Sverige har blivit allt mer ojämlikt. Djupa sociala klyftor bryter sönder samhället och är ett hot mot demokratin.

Stärk analysen av jämlikhetens orsaker och undersök hur vi kan skapa ett mer jämlikt samhälle tillsammans med skribenten Mats Wingborg på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen och tankesmedjan Tiden. 

Sista ansökningsdatum: 18 juni 2020
Kursdatum: 17 augusti – 18 december 2020
Målgrupp: Medlem

Arbetarrörelsens idéhistoria från Marx till samtiden

– Arbetarrörelsens idéhistoria och ideologiska arv är försummat. Vi måste, igen, ställa de grundläggande frågorna. Vad är demokratisk och reformistisk socialism idag? 

Lär dig om de ideologiska grunderna, den ideologiska utvecklingen och de avgörande principstriderna i arbetarrörelsens idétradition under ledning av statsvetarprofessorn Mats Lindberg på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen och tankesmedjan Tiden.

Sista ansökningsdatum: 18 juni 2020
Kursdatum: 1 september 2020 – 2 juli 2021
Målgrupp: Medlem

Identitet och politik

– En idépolitisk kurs om socialism, liberalism och identitetspolitik

Förstå bakgrunden till hedersförtryck, etnonationalism, identitetspolitik och dagens kulturkrig och diskutera tillsammans med liberaler och socialdemokrater hur våra ideologier skapade i en annan tidsålder och under andra villkor ska förhålla sig till denna nya samtid. Denna distanskurs hålls av den liberala ledarskribenten Adam Cwejman och socialdemokratiska sociologiprofessorn Klas Gustavsson i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen och tankesmedjan Tiden.

Sista ansökningsdatum: 18 juni 2020
Kursdatum: 17 augusti – 18 december 2020
Målgrupp: Medlem

Att vara lokalpolitiker F

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som förtroendevald ledamot eller ersättare tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 18 juni 2020
Kursdatum: 17 augusti 2020 – 11 juni 2021
Målgrupp: Förtroendevald

Utvecklande ledarskap (UL)

– Otroligt utvecklande utbildning. Fått en ökad självkännedom samt verktyg för att förbättra mitt ledarskap

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003. Kursen tittar både på individen och teorierna i ett utvecklande ledarskap samt ger deltagarna verktyg för att utveckla sitt ledarskap. Du får feedback på ditt eget ledarskap och ta fram en personlig utvecklingsplan. Arrangeras av Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen till starkt reducerat pris för medlem i medlemsorganisation. Kan även användas för styrelseutveckling/styrelseutbildning.

Sista ansökningsdatum: 17 augusti 2020
Kursdatum: 7 september – 18 december 2020
Målgrupp: Medlem

S i Väst digitala studiekonferens 2020

Dags att planera in årets roligaste konferens för studieorganisatörer, handledare och anställda i SAP, ABF och VSAF för politiska kurser.

På grund av pandemin kommer konferensen genomföras digitalt via Zoom!

Årets konferens har temat ”Vi ställer om – inte in” där vi kommer få inspiration och verktyg till nya ”corona-säkra” studieformer.

Sista ansökningsdatum: 2 oktober 2020
Datum: 17 oktober 2020
Målgrupp: Förtroendevald

S-handledarkurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med feedback till deltagare på S i Väst gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum*: 6 december 2019
Kursdatum: 13 januari – 18 december 2020
*ansökan sker löpande under året
Målgrupp: Förtroendevald