VSAF – Seglora

Utbildningar som ni kan söka på Viskadalens Folkhögskola:

Att utreda och att skriva politiskt

– Utveckla ditt politiska skrivande 

Ta fram fakta, skriv längre texter och presentera material som ska vara längre än det senaste inlägget på Instagram. Allt under ledning av journalisten och debattören Jesper Bengtsson på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen, AiP och tankesmedjan Tiden.

Sista ansökningsdatum: 28 maj 2020
Kursdatum: 17 augusti – 18 december 2020
Målgrupp: Medlem

Att skriva politiskt

– Utveckla ditt politiska skrivande 

Lär dig mer om logiken i olika medier, praktiska skrivtips och grunderna i det politiska skrivandet under ledning av journalisten och debattören Jesper Bengtsson på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen och Tiden Magasin.

Anmäl ditt instresse till nästa kursstart januari 2024
Kursdatum: våren 2024
Målgrupp: Medlem

Utvecklande ledarskap (UL)

– Otroligt utvecklande utbildning. Fått en ökad självkännedom samt verktyg för att förbättra mitt ledarskap

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003. Kursen tittar både på individen och teorierna i ett utvecklande ledarskap samt ger deltagarna verktyg för att utveckla sitt ledarskap. Du får feedback på ditt eget ledarskap och ta fram en personlig utvecklingsplan. Arrangeras av Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen till starkt reducerat pris för medlem i medlemsorganisation. Kan även användas för styrelseutveckling/styrelseutbildning.

Sista ansökningsdatum: 6 augusti 2021
Kursdatum: 30 augusti – 17 december 2021
Målgrupp: Medlem

S-handledare, certifieringskurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med återkoppling till deltagare på S i VGR och Hallands gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum*: Ansökan sker löpande
Kursdatum**: 11 januari – 17 december 2021
*ansökan sker löpande under året
**kursstart sker löpande under året
Målgrupp: Förtroendevald

Sociala medier spets

– I dagens samhälle är det viktigare än någonsin att kunna kommunicera via sociala medier.

Under kursen kommer vi gå igenom de vanligaste kanalerna (Facebook, Instagram, Youtube mfl) och du får tips och råd om hur du bäst nyttjar dem. Kursen kommer även att fokusera på hur du kommunicerar med din målgrupp visa sociala medier samt hur du bygger ditt varumärke och formar en egen strategi för sociala medier.

Utbildningen vänder sig till förtroendevalda med uppdrag som kommunal-oppositionsråd, region- oppositionsråd eller AK-ordförande i Västsverige.

Handledare är Erika Kvarnlöv, influencer med lång erfareenhet av att arbeta med sociala medier och kommunikation. Sociala medier spets genomförs i samverkan med Si i Väst, ABF Västra Götaland och Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 8 februari 2021
Kursdatum: 6-7 mars 2021
Målgrupp: Förtroendevald

Valledarutbildning

Inför valrörelsen gör Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen en satsning på att stärka valledarna i deras roll som organisatörer.

Hur gör man för att mobilisera och vinna kampanjer? Vad krävs för att få sina medlemmar att gå från ord till handling?

Syftet med utbildningen är att ge valledarna verktyg för att genomföra en effektiv valrörelse. Utbildningen går över ett halvår med tre helgträffar på Viskadalen varvat med arbete på hemmaplan.

Sista ansökningsdatum: 12 september 2021
Kursdatum: HT 27 september – 17 december 2021
VT 10 januari – 4 mars 2022
Målgrupp: Förtroendevald

Fördjupad studieorganisatörsutbildning

– Folkbildningens ideal ska släppa loss den kraft som finns hos våra medlemmar.

Utvecklas och stärk dig i rollen som studieorganisatör tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna fördjupade distansutbildning i studieorganisering för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 24 oktober 2021
Kurstid HT 2021: 22 november – 17 december
Kurstid VT 2022: 10 januari – 29 april
Målgrupp: Förtroendevald

Att vara kyrkopolitiker

– Förverkligandet av en demokratisk och öppen folkkyrka börjar med ett socialdemokratiskt ledarskap.

Utvecklas och stärk dig i rollen som förtroendevald ledamot eller ersättare i kyrkan tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 21 september 2021
Kursdatum: 27 september 2021 – 25 februari 2022
Målgrupp: Förtroendevald

Sociala medier grund – Digitalt

Sociala medier är en grundkurs i användningen av sociala medier för dig som är ny, eller har lite erfarenhet. Under kursen kommer vi att gå igenom aktuella sociala medier och hur du kan använda dem både privat och i din förening. Kursen kommer också att fokusera på netikett och annat som är viktigt att tänka på när en använder sociala medier.

Social medier grund – Skövde
Handledare: Therese Kristiansson
Plats: Digitalt – länk till kursen kommer.
Datum: Lördag 27 mars
Sista anmälningsdag: 18 mars

Social medier grund – Kungälv
Handledare: Sara Björnson
Plats: Digitalt – länk till kursen kommer.
Datum: Söndag 28 mars, kl. 9-16
Sista anmälningsdag: 18 mars

Social medier grund – Trollhättan
Handledare: Johanna Fransson
Plats: Digitalt – länk till kursen kommer.
Datum: Lördag 24 april
Sista anmälningsdag: 2 april

Jämställdhet & Politik

för arbetarrörelsen

– Jämställdhet är en förutsättning för jämlikhet och en grundbult i demokratibegreppet.

Det är även en grundförutsättning för trygghet, också i ordet vida bemärkelse. Trygghet på arbetsmarknaden, på offentliga plater, i debatten, i sjukvården och när det gäller den personliga ekonomin i livets olika skeenden.
Var med och förbättra arbetarrörelsens arbete med att inom alla relevanta politikområden stärka jämställdheten.

Sista ansökningsdatum: 23 februari 2021
Kursdatum: 1 mars – 31 augusti 2021
Målgrupp: Förtroendevald

Inspirationsdag kring
Internationell solidaritet

Partidistrikten i VGR bjuder in Internationella ledare och intresserade medlemmar till en internationell inspirationsdag.
Du kommer att få möjlighet att nätverka, få tips och idéer kring internationellt samarbete samt diskutera internationell politik.

Vi kommer bland annat att titta på förslaget till nytt internationellt program som ska hanteras på partikongressen i november. Förhoppningsvis får du även med dig tankar om hur du kan jobba vidare med internationella frågor på hemmaplan och kanske till och med starta ett internationellt projekt

Sista ansökningsdatum: 20 maj 2021
Kursdatum: 16 augusti 2021

Att förstå och bemöta den nya högern

Den högerpopulistiska vågen. Så sammanfattar många de politiska krafter som sköljt över västvärden de senaste decennierna.

Men när vi granskar utveckligen närmare väcks en rad frågor. Vad är kärnan i högerpopulism, och är det verkligen rätt sätt att förstå vad som sker? Vilka orsaker ligger bakom utvecklignen och vilka olika uttryck har den? Går utvecklingen att vända?
I samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen, tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2021
Kursdatum: 16 augusti – 17 december 2021
Målgrupp: Medlem

Identitet och politik

– En idépolitisk kurs om socialism, liberalism och identitetspolitik

Förstå bakgrunden till hedersförtryck, etnonationalism, identitetspolitik och dagens kulturkrig och diskutera tillsammans med liberaler och socialdemokrater hur våra ideologier skapade i en annan tidsålder och under andra villkor ska förhålla sig till denna nya samtid. Denna distanskurs hålls av den liberala ledarskribenten Adam Cwejman och Ann-Sofie Hermansson i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen, tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2021
Kursdatum: 16 augusti – 17 december 2021
Målgrupp: Medlem

Digital Opinionsbildning

I en tid då en allt större del av opinionsbildningen sker på social medier, där partiledare och ministrar väljer att göra utspel på Instagram och Facebook istället för i traditionella medier, är det digitala viktigare än någonsin.

Men hur kan man använda det digitala för att nå ut med sitt budskap? Vilka fallgropar finns det? Hur gör du som politiker eller opinionsbildare för att bygga och värna ditt eller din organisations varumärke?
I samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen, tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2021
Kursdatum: 16 augusti – 17 december 2021
Målgrupp: Medlem

Migration & Integration
för arbetarrörelsen

Hur ska socialdemokratin och fackföreningsrörelsen förhålla sig till de problem och möjligheter som följer av en stor invandring till Sverige?

Frågor om asyl, arbetskraftsinvandring och annan migration väcker ofta starka känslor. Men hur kan vi gå från ett svart-vitt synsätt till ett seriöst, ansvarsfullt och hållbart förhållningssätt? Och hur ska arbetarrörelsen driva en mer effektiv integrationspolitik?

Hur ska socialdemokrater och fackliga kunna bryta segregationen – på arbetsmarknaden, i skolan, i bostadsområdena och i demokratin?
I samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen, tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2021
Kursdatum: 16 augusti – 17 december 2021
Målgrupp: Medlem

Jämlikhetsakademin

– Sverige har blivit allt mer ojämlikt. Djupa sociala klyftor bryter sönder samhället och är ett hot mot demokratin.

Stärk analysen av jämlikhetens orsaker och undersök hur vi kan skapa ett mer jämlikt samhälle tillsammans med skribenten Mats Wingborg på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen, tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2021
Kursdatum: 16 augusti – 17 december 2021
Målgrupp: Medlem

Medlemsutbildning Del 3 – 2021

Du som har gått medlemsutbildning del 1 och 2 är nu välkommen att söka till den tredje delen. I tredje delen av medlemsutbildningen ges du konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap.
Utbildningen ska stärka dina kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering.

Kurstid
Utbildningen startar klockan 17.00 på fredag och
slutar klockan 15.00 på söndag.


Kursdatum: Finns två kursstarter kvar för 2021
Målgrupp: Medlemmar
Förkunskaper: Medlemsutbildning steg 1 & 2

Stora valkursen 2022

– vi närmar oss det viktigaste valet på mycket länge. Detta samtidigt som vi vet att den politiska kartan är omritad och sättet på vilket vi kommunicerar har förändrats.

Stora Valkursen 2022 riktar sig till dig som är aktiv inom arbetarrörelsen och vill engagera dig i valrörelsen. Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig inom ditt favoritområde och samtidigt få kunskap om hur du får ut ditt budskap. Halva kursen ägnas åt föreläsningar, diskussioner och uppgifter kring ditt valda sakpolitiska område och halva ägnas åt digital opinionsbildning, retorik och mediehantering. Kursen är på distans, men med tre helginternat på härliga Viskadalen Kurs & Konferens.

Sista ansökningsdatum: 16 december 2021
Kursdatum: 17 januari – 24 juni 2022
Målgrupp: Medlem

Central Medlemsutbildning – Steg 3

Vi ska förändra världen. Tredje delen i medlemsutbildningen har till uppgift att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse, baserad på starka medlemmar.

Syfte
Utbildningen ska stärka deltagarnas kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering.

Mål
Efter genomförd utbildning ska deltagarna vara rustade med kunskaper, verktyg och inspiration för att kunna vara aktiva socialdemokrater på hemmaplan.

Sista ansökningsdag
Senast fyra veckor före kursstart ska din ansökan vara inne till partistyrelsens kansli via anmälningslänken.

Medlemsutbildning 3 – Sundsvall
Plats: Folkets Hus/Nordic Choise
Datum: 4-6 mars – internat
Sista anmälningsdag: 4 februari

Medlemsutbildning 3 – Hallsberg
Plats: Hotell Stinsen
Datum: 4-6 mars – internat
Sista anmälningsdag: 4 februari

Medlemsutbildning 3 – Alvesta
Plats: Hotell Rådmannen
Datum: 11-13 mars – internat
Sista anmälningsdag: 11 februari

Valanalyskurs

– Varför gick det som det gick i valet 2022?

Välkommen till AiP:s, Tankesmedjan Tidens och Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalens nationella valanalyskurs!

Syftet med kursen är att stärka och inspirera de som ansvarar för valanalyser – lokalt och centralt inför och efter årets val i september.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2022
Kursdatum: 17 augusti – 20 december 2022
Målgrupp: Medlem

Förtryck i hederns namn

– Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket.

Lär dig mer om hedersförtryckets olika ansikten. Denna distanskurs ger dig en introduktion till en fördjupad teoretisk förståelse av hedersförtryck och hur detta kan förebyggas. På kursen medverkar lärare och gästföreläsare med stor kunskap och erfarenhet av ämnet. Kursen arrangeras i samverkan mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Göteborg, föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK), tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 30 juni 2022
Kursdatum: 17 augusti – 20 december 2022
Målgrupp: Medlem

Arbetarrörelsens idéhistoria

från Marx till samtiden

– Arbetarrörelsens idéhistoria och ideologiska arv är försummat. Vi måste, igen, ställa de grundläggande frågorna. Vad är demokratisk och reformistisk socialism idag? 

Lär dig om de ideologiska grunderna, den ideologiska utvecklingen och de avgörande principstriderna i arbetarrörelsens idétradition under ledning av statsvetarprofessorn Mats Lindberg och Anne-Marie Lindgren på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen, tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 10 juli 2022
Kursdatum: 29 augusti 2022 – 30 juni 2023
Målgrupp: Medlem

Framtid i förändring – omvärldsanalys

för arbetarrörelsen

– Det finns en politisk framtid efter valet.

Vill du höja blicken och tillsammans med kvalificerade föreläsare och andra engagerade deltagare uppdatera din omvärldsanalys och ta dig an de riktigt stora framtidfrågorna?

Sista ansökningsdatum: 17 augusti 2022
Kursdatum: 7 september 2022 – 21 april 2023
Målgrupp: Medlem

Wigforssakademin

Wigforssakademin är en idépolitisk utbildning med fokus på framtidens progressiva reformism. 

Utbildningen ska gynna fördjupade idépolitiska diskussioner, reformistiska operationer och nätverkande över organisationsgränser.

Wigforssakademin arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO).

Ansökan är öppen: 17 oktober – 1 december 2022
Kursdatum: 9 januari – 9 juni 2023
Målgrupp: fackligt aktiva, studenter och samhällsintresserade till vänster

Praktisk kommunikation

för arbetarrörelsen

– Från det vi vaknar på morgonen tills vi går och lägger oss kommunicerar vi. För det mesta går det ganska bra, vi löser uppgifter och väljer att förstå vad den vi kommunicerar med menar.

Som politisk kommunikatör måste man vara på tå hela tiden, allt man säger och skriver kan nagelfaras, skärskådas och fultolkas. Det gäller att identifiera vem man vill vända sig till, hur man skall uttrycka sig och var man når sina målgrupper.

Sista ansökningsdatum: 12 juni 2023
Kursdatum: 14 augusti – 15 december 2023
Målgrupp: Medlem

Regionskola för S i VGR

– vad innebär valresultatet, praktiska frågor runt uppdraget, det regionala handlingsprogrammet samt mycket mer kommer vi gå igenom på denna kurs.

Vi startar upp den nya mandatperioden med en tvådagars regionskola för samtliga Socialdemokratiska regionfullmäktigeledamöter och ersättare under mandatperioden 2022 – 2026 på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen..

Sista ansökningsdatum: 11 november 2022
Kursdatum: 3-4 december 2022
Målgrupp: Förtroendevald

”Hur är det jämställt, egentligen?”

– lokal jämställdhetspolitik för arbetarrörelsen

Är du kommunpolitiskt aktiv och vill öka jämställdheten i din kommun? Då är det här kursen för dig!

Kursledare är Maria Arkeby, utgivare på Tankesmedjan Tiden och Nina Unesi, förbundssekreterare S-Kvinnor.

Sista ansökningsdatum: 9 januari 2023
Kursdatum: 9 januari – 16 juni 2023
Målgrupp: Medlemmar

Funktionsutbildning

För att vara starka i en ny tid krävs att vi går tillbaka till grunden för vår verksamhet och vitaliserar den. Det är i vår partiorganisation vi stärker socialdemokratin, utvecklar politik och bygger för framtida segrar!

Den här funktionsutbildningen syftar till att stärka ledare i tio grundläggande funktioner, allt från ordförande till valberedare och ledamot i arberarkommun eller S-förening (i mån av plats).

Utbildningen riktar sig till dig som är ny i ditt uppdrag likväl som dig som vill friska upp dina kunskaper och få tips och idéer.

Sista ansökningsdatum: 30 mars 2023
Datum: 22-23 april 2023
Målgrupp: Förtroendevald

Arbetarrörelsens digitala mediedagar

Vad krävs för att sätta den politiska och mediala dagordningen lokalt?

Hur kan arbetarrörelsen bygga upp egna plattformar och kanaler för både nyhetsförmedling och opinionsbildning i kommuner och medieområden runt om i landet?
Välkommen till en inspirerande helg på Viskadalen Kurs & Konferens – med seminarier, nätverksmöjligheter och workshops.

Sista ansökningsdatum: 1 mars 2023
Datum: 31 mars – 2 april 2023
Målgrupp: Medlemmar

S i Väst studiekonferens 2023

S i Väst årliga studiekonferens är ett forum för studieledare och handledare att nätverka och utveckla studieverksamheten i Västsverige. Årets konferens fokuserar på studier för organisering där våra medlemsansvariga också bjuds in.

Välkommen på S i Väst årliga studiekonferens på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 31 augusti 2023
Datum: 13-14 oktober 2023
Målgrupp: Förtroendevald

Välfärdsdagarna

Köer inom sjukvården, en segregerad skola med orättvis betysättning och brist på utbildad personal i äldreomsorgen. Problemen inom välfärden är stora, men vad beror dom på? Hur kan lösningar se ut?

Den här helgen är till för dig som vill öka din kunskap om välfärdens behov och tänka nytt kring dess lösningar. Syftet är att ge deltagarna en fördjupad förståelse för hur välfärden ser ut idag och inspirera till idéer om hur den blir bättre imorgon.

Sista ansökningsdatum: 1 mars 2023
Datum: 31 mars – 2 april 2023
Målgrupp: Medlemmar

EU-valledarutbildning

9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Folkrörelsen är vårt trumfkort i alla valrörelser, men hur får vi den både på fötter och att arbeta så strategiskt och effektivt som möjligt?

Kursen riktar sig till valledare i Arbetarekommuner och partidistrikt och syftar till att få organisationens alla nivårer att komma till sitt absoluta rätta!

Sista ansökningsdatum: 30 oktober 2023
Datum: 6 november 2023 – 15 mars 2024
Målgrupp: valledare i Arbetarekommun och partidistrikt

Fördjupad studieledarutbildning

– Folkbildningens ideal ska släppa loss den kraft som finns hos våra medlemmar.

Utvecklas och stärk dig i rollen som studieledare tillsammans med partikamrater från hela Sverige på denna fördjupade distansutbildning i studieorganisering arrangerad i samarbete med Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland, ABF Västra Götaland och Halland samt Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 11 juni 2023
Kurstid: 14 augusti – 15 december 2023
Målgrupp: Förtroendevald

Reformism på riktigt

– Hur ska arbetarrörelsen göra för att förändra samhället på riktigt? Hur kan vi förstå vår tid och vårt samhälle? Vad kan vi lära av den materialistiska historieuppfattningen?

Ett idépolitiskt helgseminarieum i samarbete mellan Tankesmedjan Tiden, AiP samt Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 29 augusti 2023
Kurstid: 29 september – 1 oktober 2023
Målgrupp: Medlem

Klimatpolitik i teori & praktik

– Klimatet är vår tids viktigaste fråga. Men den är komplex. Vad innebär den gröna industriella revolutionen och hur ser vi till att alla kan vara med och bidra utifrån egna förutsättningar?

Den här kursen kommer att behandla klimatfrågan utifrån en mängd olika aspekter. Den kommer att varva ren kunskap med utmanande diskussioner med bäring på en framtida klimatpolitik inom arbetarrörelsen.
En kurs i samarbete mellan Tankesmedjan Tiden, AiP samt Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 12 juni 2023
Kurstid: 14 augusti – 15 december 2023
Målgrupp: Medlem

Att leda i opposition

– Här börjar resan till maktskifte!

Tvådagars utbildning och uppstart av nätverk för ledande socialdemokratiska lokalpolitiker i opposition.

Här börjar resan till maktskifte!

Sista ansökningsdatum: 18 juni 2023
Kurstid: 29-30 september 2023
Målgrupp: Oppositionsråd, AK-ordförande och motsvarande

Att vara lokalpolitiker L (2024)

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som förtroendevald ledamot eller ersättare tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 10 december 2023
Kursdatum: 15 januari – 13 december 2024
Målgrupp: Förtroendevald

Att leda partivänner E

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som gruppledare för Socialdemokraterna i Kommun-, region- eller partiorganisation tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 10 december 2023
Kursdatum: 15 januari – 13 december 2024
Målgrupp: Förtroendevald