VSAF – Seglora

Utbildningar som ni kan söka på Viskadalens Folkhögskola:

Utvecklande ledarskap (UL)

– Otroligt utvecklande utbildning. Fått en ökad självkännedom samt verktyg för att förbättra mitt ledarskap

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003. Kursen tittar både på individen och teorierna i ett utvecklande ledarskap samt ger deltagarna verktyg för att utveckla sitt ledarskap. Du får feedback på ditt eget ledarskap och ta fram en personlig utvecklingsplan. Arrangeras av Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen till starkt reducerat pris för medlem i medlemsorganisation. Kan även användas för styrelseutveckling/styrelseutbildning.

Sista ansökningsdatum: 6 augusti 2021
Kursdatum: 30 augusti – 17 december 2021
Målgrupp: Medlem

S-handledare, certifieringskurs

– Brinner du för folkbildning och vill stötta dina partikamrater på våra ledarskapskurser? Då borde du blir S-handledare

Som S-handledare jobbar du med återkoppling till deltagare på S i VGR och Hallands gemensamma politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Kursen är en ettårig distansutbildning som genomförs parallellt med praktik på en distanskurs i ledarskap tillsammans med en erfaren S-handledare. Kursen arrangeras av socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum*: Ansökan sker löpande
Kursdatum**: 11 januari – 17 december 2021
*ansökan sker löpande under året
**kursstart sker löpande under året
Målgrupp: Förtroendevald

Att skriva politiskt

– Utveckla ditt politiska skrivande 

Lär dig mer om logiken i olika medier, praktiska skrivtips och grunderna i det politiska skrivandet under ledning av journalisten och debattören Jesper Bengtsson på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen och Tiden Magasin.

Sista ansökningsdatum: 5 januari 2024
Kursdatum: 8 januari – 10 juni 2024

Arbetarrörelsens idéhistoria

från Marx till samtiden

– Arbetarrörelsens idéhistoria och ideologiska arv är försummat. Vi måste, igen, ställa de grundläggande frågorna. Vad är demokratisk och reformistisk socialism idag? 

Lär dig om de ideologiska grunderna, den ideologiska utvecklingen och de avgörande principstriderna i arbetarrörelsens idétradition under ledning av statsvetarprofessorn Mats Lindberg och Anne-Marie Lindgren på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen, tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 10 juli 2022
Kursdatum: 29 augusti 2022 – 30 juni 2023
Målgrupp: Medlem

Wigforssakademin

Wigforssakademin är en idépolitisk utbildning med fokus på framtidens progressiva reformism. 

Utbildningen ska gynna fördjupade idépolitiska diskussioner, reformistiska operationer och nätverkande över organisationsgränser.

Wigforssakademin arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO).

Ansökan är öppen: 16 oktober – 3 december 2023
Kursdatum: 8 januari – 7 juni 2024
Målgrupp: fackligt aktiva, studenter och samhällsintresserade till vänster

S i Väst studiekonferens 2023

S i Väst årliga studiekonferens är ett forum för studieledare och handledare att nätverka och utveckla studieverksamheten i Västsverige. Årets konferens fokuserar på studier för organisering där våra medlemsansvariga också bjuds in.

Välkommen på S i Väst årliga studiekonferens på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 31 augusti 2023
Datum: 13-14 oktober 2023
Målgrupp: Förtroendevald

EU-valledarutbildning

9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Folkrörelsen är vårt trumfkort i alla valrörelser, men hur får vi den både på fötter och att arbeta så strategiskt och effektivt som möjligt?

Kursen riktar sig till valledare i Arbetarekommuner och partidistrikt och syftar till att få organisationens alla nivårer att komma till sitt absoluta rätta!

Sista ansökningsdatum: 30 oktober 2023
Datum: 6 november 2023 – 15 mars 2024
Målgrupp: valledare i Arbetarekommun och partidistrikt

Att vara lokalpolitiker L (2024)

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som förtroendevald ledamot eller ersättare tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 10 december 2023
Kursdatum: 15 januari – 13 december 2024
Målgrupp: Förtroendevald

Att leda partivänner E

– För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna

Utvecklas och stärk dig i rollen som gruppledare för Socialdemokraterna i Kommun-, region- eller partiorganisation tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna ettåriga distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen.

Sista ansökningsdatum: 10 december 2023
Kursdatum: 15 januari – 13 december 2024
Målgrupp: Förtroendevald

Praktisk kommunikation

för arbetarrörelsen

– Från det vi vaknar på morgonen tills vi går och lägger oss kommunicerar vi. För det mesta går det ganska bra, vi löser uppgifter och väljer att förstå vad den vi kommunicerar med menar.

Som politisk kommunikatör måste man vara på tå hela tiden, allt man säger och skriver kan nagelfaras, skärskådas och fultolkas. Det gäller att identifiera vem man vill vända sig till, hur man skall uttrycka sig och var man når sina målgrupper.

Sista ansökningsdatum: 5 januari 2024
Kursdatum: 8 januari – 10 juni 2024
Målgrupp: Medlem

Att skriva politiskt

– Utveckla ditt politiska skrivande 

Lär dig mer om logiken i olika medier, praktiska skrivtips och grunderna i det politiska skrivandet under ledning av journalisten och debattören Jesper Bengtsson på denna distanskurs i samarbete mellan Arbetarrrörelsens folkhögkola i Viskadalen och Tiden Magasin.

Sista ansökningsdatum: lämna intresseanmälan för kursstart 2025
Kursdatum: januari 2025
Målgrupp: Medlem

Reformismens grunder

– Historiematerialism, demokrati och funktionssocialism

Demokratisk socialism är den mest fruktbara politiska ideologin i vår tid i världen, betydelsefull och nädvändig även globalt.

Sista ansökningsdatum: 5 januari 2024
Kursdatum: 8 januari – 10 juni 2024
Målgrupp: Medlem

Den nya samhällsanalysen

– Arbetarrörelsens behov av förnyelse och att bättre förstå sin samtid är stort.

Efter åtta år i regering befinner sig Socialdemokraterna nu i opposition. Valet 2022 skedde i en orolig tid med stora samhällsproblem som eskalerat.

Sista ansökningsdatum: 5 januari 2024
Kursdatum: 8 januari – 10 juni 2024
Målgrupp: Medlem

EU-kurs inför valet

I vår går Europa till val. Inför det erbjuder vi en gedigen utbildning om Europapolitik för Socialdemokrater.

Sista ansökningsdatum: 5 januari 2024
Kursdatum: 8 januari – 10 juni 2024
Målgrupp: Medlem

Arbetarrörelsens internationella kurs

– Att vända utvecklingen för en värld som är på väg att krascha.

En fullt ut politisk kurs om internationella relationer, utrikes- och säkerhetspolitik samt bistånd och internationell samverkan – utifrån en arbetarrörelsehorisont.

Sista ansökningsdatum: 5 januari 2024
Kursdatum: 8 januari – 10 juni 2024
Målgrupp: Medlem

Medlemsutbildning del 3

– Vi ska förändra världen.

Tredje delen i medlemsutbildningen har till uppgift att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse, baserad på starka medlemmar.

Sista ansökningsdatum: 26 juli 2024
Kursdatum internat: 30 augusti – 1 september 2024
Målgrupp: Medlem

Bli en demokratikämpe!

– Demokratin är hotad. Runt om i världen sprider sig auktoritära krafter. Högerpopulismen växer, civilsamhället pressas tillbaka. Arbetarrörelse, folkbildning och fackföreningar står i skottgluggen. Samtidigt kan vi också se hur förtroendet för demokratin som styrform urholkas, inte minst bland unga.

Det räcker inte att knyta näven i fickan. Vi måste förstå för att kunna förändra. Det här är en kurs för dig som är aktiv i arbetarrörelse eller civilsamhället och vill lära dig mer om hur demokratier dör, och vad vi kan göra för att förhindra det.

Sista ansökningsdatum: 16 juni 2024
Kursdatum: 12 augusti – 13 december 2024
Målgrupp: Medlem i någon av Arbetarrörelsens organisationer

Sveriges säkerhetspolitik

– Sveriges inträde i NATO innebär ett paradigmskifte med få motstycken i vårt lands moderna historia. Vad innebär medlemskapet i försvarspakten för Sveriges säkerhet?

Vilken roll kommer Sverige att spela för säkerhetspolitiken i vårt närområde, med ett alltmer aggressivt Ryssland på andra sidan Östersjön? Vilka hot och utmaningar står att finna i den snabba utvecklingen av artificiell intelligens och nya former av krigsföring och hur god är Sveriges beredskap?

Detta är några av de frågor som kommer att lyftas och diskuteras i höst, på Viskadalens Folkhögskolas kurs om svensk säkerhetspolitik.

Sista ansökningsdatum: 16 juni 2024
Kursdatum: 12 augusti – 13 december 2024
Målgrupp: Medlem i någon av Arbetarrörelsens organisationer

Jaghälsan & folkhälsan – för ett bättre mående

– En personligt anpassad kurs som sätter din egen och andras hälsa i fokus.

Det är viktigt för oss att må bra, för att hålla oss friska och ha en god livskvalitet. Rent krasst är det viktigt också för samhället i stort att folkhälsan är god. Motsatsen är kostsam. Vi behöver se färre sjukskrivningar och en friskare befolkning.

Sista ansökningsdatum: 16 juni 2024
Kursdatum: 12 augusti 2024 – 13 juni 2025
Målgrupp: Medlem i någon av Arbetarrörelsens organisationer

Förtryck i hederns namn

– Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Men även på arbetsplatser finns personer som är utsatt för hedersförtryck.

Lär dig mer om hedersförtryckets olika ansikten. Denna kurs ger dig en introduktion till en fördjupad teoretisk förståelse av hedersförtryck och hur detta kan förebyggas. På kursen medverkar lärare och gästföreläsare med stor kunskap och erfarenhet av ämnet. Kursen arrangeras i samverkan med föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK), tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Sista ansökningsdatum: 16 juni 2024
Kursdatum: 12 augusti – 13 december 2024
Målgrupp: Medlem